Account services

GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
sláinte an duine
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • ailbheolas
 • ailléirge
 • ailléirgin
 • ailse
 • áineas
 • airí cliniciúil
 • áis sláinte
 • aispeastóis
 • am fóillíochta
 • an óige
 • antaibheathach
 • antasubstaint
 • aois
 • aosach
 • baictéar drólannach
 • baictéar faecach
 • bainne cíche
 • baol ailse
 • básmhaireacht
 • básmhaireacht naíonán
 • bean
 • beart sláinte coisctheach
 • bia le go leor próitéine
 • biteicneolaíocht a bhaineann le sláinte
 • caidreamh éifeachta is dáileoige
 • caighdeán an bhia
 • cairdeolaíocht
 • caitheamh tobac
 • carcanaigin
 • carcanaigineacht
 • carnadh i bhfíocháin an choirp
 • cill (bitheolaíocht)
 • cinéitic chógaisíochta
 • cíteatocsaineolaíocht
 • codladh
 • cógas tionsclaíoch
 • cógaseolaíocht
 • coinníollacha fisiceacha
 • comhchruinniú inteachtaíochta uasta
 • compord fuaime
 • conair riospráide
 • córas cardashoithíoch
 • córas éisteachta
 • córas imdhíonachta
 • córas inchríneach
 • córas limfeach
 • córas matánach
 • córas riospráide
 • córas tarrthála
 • corp an duine
 • cosaint ar radaíocht
 • cosaint don éisteacht
 • cosaint sibhialtach
 • cosaint sláinte
 • cosaint sláinte comhshaoil
 • cothú
 • cothú ainmhithe
 • cothú feidhmeach
 • craiceann
 • cuir faoi strus
 • cúis an ghalair
 • cúram sláinte
 • cúram sláinte ceirde
 • cúram sláinte plandaí
 • cúram sláinte traidisiúnta
 • damáiste radaíochta
 • dathán bia
 • deatach a chosc
 • dífhabhtú
 • díthocsainiú
 • DNA
 • dramhaíl mháinliach
 • dramhaíl ospidéil
 • droch-chothú
 • druga (leigheas)
 • duine (sochaí)
 • duine aosta
 • duine faoi mhíchumas
 • éiceathocsaineacht
 • éicifhiseolaíocht
 • éiciphéidiatraic
 • éifeacht aeráide
 • éifeacht chuingreach
 • éifeacht fadtéarmach
 • éifeacht fadtéarmach na dtruailleán
 • éifeacht fhreasaitheach atá ag substaintí tocsaineacha
 • éifeacht na radaíochta
 • éifeacht phaiteolaíoch
 • éifeacht síceach
 • éifeacht síceasómatach
 • éifeacht síceolaíoch
 • éifeacht thocsaineach
 • éilliú bia
 • éilliú foráiste
 • eintrivíreas
 • eipidéim
 • eipidéimeolaíocht
 • eirgeanamaíocht
 • éisteacht (céadfa)
 • eitilt ag leibhéal íseal
 • eolaíocht liachta
 • feistiú sláintíochta
 • fíochán
 • fiseolaíocht
 • fiseolaíocht dhaonna
 • fíteathocsaineacht
 • fluairídiú
 • fo-iarmhairtí drugaí cógaisíochta
 • folláine chomhshaoil
 • frídín
 • fuil (fíochán)
 • gairmí cúram sláinte
 • galar
 • galar 'Chagas
 • galar a bhaineann leis an gcomhshaol
 • galar ainmhithe
 • galar cardashoithíoch
 • galar ceirde
 • galar daonna
 • galar éisc
 • galar imdhíonachta
 • galar ionfhabhtaíoch
 • galar riospráide
 • galar scamhóige
 • galar síceasómatach
 • gaol idir sláinte agus an comhshaol
 • géin
 • géinthocsaineacht
 • géire éisteachta
 • glaineacht (sláinteachas)
 • gorta
 • gortú
 • guais don fholláine chomhshaoil
 • guais sláinte
 • haemaiteolaíocht
 • iarmhairt ar an duine
 • iarmhairt ar shláinte
 • iarmhairt torainn
 • imdhíonacht
 • imdhíoneolaíocht
 • imní maidir leis an gcomhshaol
 • inchríneolaíocht
 • inmhíolú bia
 • inmhíolú na mbarr
 • inteachtaíocht deannaigh
 • inteachtaíocht torainn
 • inteachtaíocht truailleán
 • ionchorprú
 • ionfhabhtú
 • ionradaíocht
 • ionsú (nochtadh)
 • iontógáil laethúil inghlactha
 • lagú éisteachta
 • leanbh
 • leibhéal luaidhe san fhuil
 • leibhéal riosca inghlactha
 • leigheas (cleachtas)
 • leigheas ceirde
 • leigheas sóisialta
 • leoicéime
 • liacht an chomhshaoil
 • limistéar áineasa
 • limistéar cosanta uisce óil
 • lotnaidicídí a úsáid
 • luach cothaitheach bia
 • luach tairsí
 • maláire
 • malgam
 • masmas
 • measúnú tocsaineolaíoch
 • meisce
 • mí-úsáid drugaí
 • míchumadh
 • naíonán
 • neacróis
 • néarchóras
 • néarthocsaineacht
 • nimh
 • nimhiú
 • nochtadh
 • nochtadh ar radaíocht
 • nochtadh daonna ar thruailleáin
 • nochtadh truailleán
 • NOEL
 • nuabhia
 • núis
 • óg
 • oinceolaíocht
 • oncaiceirciáis
 • orgán
 • orgánach pataigineach
 • ospidéal
 • paiteolaíocht
 • paiteolaíocht an duine
 • pataigin
 • planda leighis
 • plean sláintíochta
 • príomhbhia
 • reachtaíocht sláinte
 • riachtanas bia
 • riachtanas bunúsach bia
 • rialachán sábháilteachta ceirde
 • rialachán sláinte
 • sábháilteacht cheirde
 • salmonella
 • scagadh teiritiginis
 • seadeolaíocht
 • SEIF
 • seirbhís sláinte
 • seirbhís tarrthála
 • siad
 • síceolaíocht
 • siondróm tinneas foirgnimh
 • sisteasóimiáis
 • sláinte
 • sláinte ainmhithe
 • sláinte an duine
 • sláinte cheirde
 • sláinte phoiblí
 • sláinteachas
 • sláinteachas bia
 • sláintíocht
 • só-ghineach
 • só-ghineacht
 • soláthar bia dóthanach
 • sonraí prognóiseacha
 • spórt
 • steiriliú (bitheolaíoch)
 • strus síceolaíoch
 • strus uirbeach
 • suaitheadh codlata
 • suaitheadh torainn
 • tabhairt suas
 • tarraingt
 • tarrthálas
 • teicníc atáirgthe shaorga
 • teiripe
 • teiritigin
 • teiritigineacht
 • teiritigineas
 • teorainn nochta ceadaithe
 • teorann éigeandála poiblí
 • tinneas radaíochta
 • tionchar ar an intinn
 • tionchar fuaime ar shláinte
 • tionóisc
 • tionóisc ag an obair
 • tiús uasta inghlactha
 • tochtán freangach
 • tocsain
 • tocsaineacht
 • tocsaineacht lotnaidicídí
 • tocsaineolaíocht
 • torann seasmhach
 • torann uirbeach
 • tormán sonach
 • trácht uirbeach
 • trealamh cosanta riospráide
 • truailleán bia
 • truailliú an aeir laistigh
 • ualach ó mhiotal trom
 • veicteoir na ngalar daonna
 • víreas
 • víreolaíocht
 • zónóis
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/17