Account services

Select language: ar bg ca cs da de el en en-US es et eu fi fr ga hr hu it lt lv mt nl no pl pt ro ru sk sl sv tr uk

Concepts list for landbrug

(skadedyrs)angreb på afgrøde anordning til bearbejdning af mineraler
(skadedyrs)angreb på fødevarer arealanvendelse
afgrødebehandling arealforvaltning og -planlægning
afgrødebeskyttelse arealudnyttelse
afkast arealudnyttelsesplan
agerbrug beboelse på landet
agrarlandskab beboelse på landet
agronomi bekæmpelse af tørke
agronomisk værdi beskæring
agroskovbrug biavl
agrosystem biogas
ammoniak biologisk landbrug
animalsk affald biologisk skadedyrsbekæmpelse
animalsk gødning som brændstof biomasse-energi
animalsk produkt biomassebrændstof
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextNext
all    a   b   c  d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q  r   s   t   u   v   w  x  y  z  æ  ø  å   other