Account services

Select language: ar bg ca cs da de el en en-US es et eu fi fr ga hr hu it lt lv mt nl no pl pt ro ru sk sl sv tr uk

Concepts list for jord

adsorption bekæmpelse af olieforurening
affaldsoplagring belastning med tungmetallet
aflejring bentonisk zone
afstrømning beskyttelse af jordbunden
akvifer bestemmelser vedrørende minedrift
alkaliareal biogeokemisk kredsløb
alkalijord biologisk rensning/behandling/bearbejdning/bekæmpelse
alluvium bioreaktor
aluminiumindhold bitumen
ammoniumdannelse bjergart
analyse af rester boreinstallation
anordning til bearbejdning af mineraler boring
arealudnyttelse bortskaffelse af krigsmateriel
asbest brug af pesticider
befolkningsfordeling bundfald
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextNext
all    a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q  r   s   t   u   v   w  x  y  z  æ  ø   å   other