Account services

Select language: ar bg ca cs da de el en en-US es et eu fi fr ga hr hu it lt lv mt nl no pl pt ro ru sk sl sv tr uk

Concepts list for muld

adsorptsioon bituumen
aherainemägi, terrikoonik denitrifikatsioon
aine neeldumine, sorptsioon desinfektsioon, desifitseerimine
ajutine ladustamine; ajutine ladu difusioon
allapanuta sõnnik, paksläga drenaaž
allmaahoidla edafoloogia
allmaakivimurd ehitusalune pind, hoonestuspind
alluviaaltasandik ehitusmaa
alumiiniumisisaldus ehitusplats
ammonifikatsioon elanikkonna jagunemine
asbest erosioon, uuristus
biogeokeemiline aineringe erosiooni ohjamine
biopuhastus, bioloogiline puhastus filtratsioon
bioreaktor filtratsioonivesi
bituminoosne liiv fosfaat
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextNext
all    a   b   c  d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q  r   s   š   z  ž  t   u   v   w  õ   ä   ö   ü   x  y  other