Account services

Select language: ar bg ca cs da de el en en-US es et eu fi fr ga hr hu it lt lv mt nl no pl pt ro ru sk sl sv tr uk

Concepts list for jord

adsorpsjon avløp (hydrologi)
aggregatutvinning avløpsregime
akvifer avsetning (litosfære)
alkalijord bekjempingsmiddelpersistens
alkalisk jord bentisk område
aluminiuminnhold bergart
ammoniakkdannelse bergverkslovgivning
areal som gjødsles med avløpsvann bergverksområde
arealbruk bergverksregulering
arealtildeling biogeokjemisk kretsløp
asbest biologisk rensing
avfallsdisponering på land bioreaktor
avfallsdumping bitumen
avfallslagring boreinstallasjon
avlekkingsvæske fra fyllplass boring
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextNext
all    a   b   c  d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q  r   s   t   u   v   w  x  y  z  æ  ø  å   other