Account services

Select language: ar bg ca cs da de el en en-US es et eu fi fr ga hr hu it lt lv mt nl no pl pt ro ru sk sl sv tr uk

Concepts list for živočíšna výroba

akvakultúra domestifikovaný živočích
antibiotikum exkrementy živočíchov
bitúnok extenzívny chov dobytka
choroby živočíchov hnoj
chov hospodárskych zvierat hnoj
chov hydiny hospodárske zviera
chov lastúrnikov hospodárske zvieratá
chov lastúrnikov hovädzí dobytok
chov rýb hovädzí dobytok
chov ustríc hydina
chov vtáctva infekcia
chytanie do pascí intenzívna živočíšna výroba
čistá technológia jatočné zvieratá
denitrifikácia kôň
domáce zviera kontaminácia krmovín
  1 2 3  NextNext
all    a   á   ä   b   c   č   d   ď   dz    e   é   f  g  h   ch   i   í   j   k   l   ĺ   ľ   m   n   ň   o   ó   ô   p   q  r   ŕ   s   š   t   ť   u   ú   v   w  x  y  ý  z   ž   other