GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
Интензивно животновъдство
Definition

Специализирана система за отглеждане на животни, при която те се държат в затворени помещения и се хранят с концентрирани фуражи, с честа употреба на лекарства за контрол над болестите, които са постоянна заплаха при тези условия.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4390