GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Zemědělská a akvakulturní zařízení

Definiton

Vybavení a zařízení zemědělské výroby (včetně zavlažovacích systémů, skleníků a stájí).

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/af