GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky podávající hlášení

Definiton

Oblasti spravované, regulované nebo používané pro hlášení na mezinárodní, evropské, celostátní, regionální nebo místní úrovni. Zahrnuje skládky, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, oblasti zranitelné dusičnany, regulované plavební dráhy na moři nebo rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách, oblasti pro ukládání odpadů, pásma s omezením hladiny hluku, povolená průzkumná a těžební území, oblasti povodí, příslušné jednotky pro podávání hlášení a pásma pobřežní správy.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/am