GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Správní jednotky

Definiton

Správní jednotky rozdělující území, ve kterém členské státy mají nebo vykonávají svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy, oddělené správními hranicemi.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/au