GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Katastrální parcely

Definiton

Území vymezená v katastru nemovitostí nebo v obdobném rejstříku.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/cp