GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Zařízení pro sledování životního prostředí

Definiton

Rozmístění a provoz zařízení pro sledování životního prostředí zahrnuje pozorování a měření emisí, stavu složek životního prostředí a dalších ukazatelů ekosystému (druhové rozmanitosti, ekologických podmínek rostlinstva atd.) orgány veřejné správy nebo jejich jménem.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ef