GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Definiton

Harmonizovaná souřadnicová síť s víceúrovňovým rozlišením, normalizovanou polohou a velikostí buněk souřadnicové sítě, a společným vztažným bodem.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/gg