GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Zeměpisné meteorologické prvky

Definiton

Povětrnostní podmínky a jejich měření; srážky, teplota, výpar z půdy a rostlinného pokryvu, rychlost a směr větru.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/mf