GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Rozložení obyvatelstva – demografie

Definiton

Zeměpisné rozložení osob, včetně charakteristik obyvatelstva a druhů činnosti, seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/pd