GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Výrobní a průmyslová zařízení

Definiton

Místa s průmyslovou výrobou, včetně zařízení, na která se vztahuje směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (1), a zařízení na jímání vody, těžbu, skladiště a úložiště.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/pf