GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Souřadnicové referenční systémy

Definiton

Systémy umožňující jednoznačné přiřazení polohy prostorovým informacím pomocí souboru souřadnic (x, y, z) nebo zeměpisné šířky, zeměpisné délky a výšky, vycházející z údajů polohových a výškových geodetických systémů.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/rs