GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Rozložení druhů

Definiton

Zeměpisné rozložení výskytu živočišných a rostlinných druhů seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/sd