GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Statistické jednotky

Definiton

Jednotky pro šíření nebo používání statistických informací.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/su