GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Veřejné služby a služby veřejné správy

Definiton

Zahrnují zařízení, jako například kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energií a zásobování vodou, správní a sociální státní služby, jako například veřejnou správu, zařízení civilní ochrany, školy a nemocnice.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/us