Account services

GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
foirgníocht
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • ábhar inslithe
 • ábhar tógála
 • ábhar tógála bóithre
 • adhmad
 • aerfort
 • ailtireacht
 • ailtireacht inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de
 • ailtireacht thraidisiúnta
 • airde simléir
 • áis núicléach
 • áis phobail
 • áis shóisialta
 • áis sláinte
 • áis spóirt
 • áis uirbeach
 • aispeist spraeáilte
 • áit chónaithe
 • áit chónaithe do theaghlach aonair
 • áit trasnaithe
 • áit trasnaithe d’ainmhithe
 • aol
 • aonad turasóireachta
 • athchóiriú
 • athchóiriú foirgnimh
 • atreisiú cladáin
 • bacainn torainn
 • baile nua
 • balla
 • bealach
 • bealach tráchta
 • bealach turasóireachta
 • bloc árasán
 • bonneagar
 • bonneagar tráchta
 • bóthar
 • bóthar rochtana
 • bríce
 • bruachbhaile
 • bualchomhla
 • bualchomhla
 • caighdeán do thionscal na tógála
 • caighdeán sábháilteachta d’fhoirgneamh
 • cainéalú
 • cairt éiceolaíochta uirbí
 • calafort
 • campa saoire
 • canáil
 • canáil uiscithe
 • caomhnú ainmhithe
 • caomhnú ar séadchomharthaí
 • caomhnú lusanna
 • carrchlós
 • cathair
 • cead tógála
 • ceannchathair
 • ceantar mianadóireachta
 • cearnóg
 • cladán
 • cloch
 • cloch nádúrtha
 • clós siúnta
 • clós súgartha
 • cobhsaí
 • coincréit
 • comhchóras séaraigh
 • comhpháirt tógála
 • conair
 • conair ainmhithe
 • conair oideachasúil
 • conair rothair
 • conair sciála
 • córas dáilte fuinnimh
 • córas dáilte uisce
 • córas dáilte uisce cathrach
 • córas draenála tógtha
 • córas séarachais
 • córas séaraigh ar leithligh
 • córas séaraigh d’uisce báistí
 • córas uiscithe
 • cosán
 • cosán cois farraige
 • crios glas
 • cumraíocht talún
 • cur thar maoil (sceitheadh)
 • damba
 • damba stórála
 • déantúsaíocht stroighne
 • dídean
 • dídean éigeandála
 • dídean sealadach
 • dobharcheantar
 • dramhaíl scartála
 • dramhaíl tógála
 • dreidireacht
 • droichead
 • dumhcha a dhaingniú
 • éici-iarsmalann
 • fearas a bhfuil baol mór ag baint leis
 • fearas contúirteach
 • fearas tionsclaíoch
 • feirm
 • feirm camrais
 • feistiú sláintíochta
 • foirgneamh aireachta
 • foirgneamh ardéirí
 • foirgneamh cónaithe
 • foirgneamh feirme
 • foirgneamh glas
 • foirgneamh neamhchónaithe
 • foirgneamh poiblí
 • foirgneamh réamhdhéanta
 • foirgneamh rialtais
 • foirgneamh talmhaíochta
 • foirgneamh tionsclaíoch
 • foirgnimh a scrios
 • foirgníocht
 • forbairt uirbeach phleanáilte
 • foscadán ainmhithe
 • gairdín ainmhithe
 • gairdín lusanna
 • gairdín plandlainne
 • gipseam
 • gléasra ceimiceach
 • gléasra cóireála dramhaíola
 • gléasra cóireála fuíolluisce
 • gléasra cumhachta gualbhreoslaithe
 • gléasra cumhachta hidrileictrigh
 • gléasra cumhachta leictrigh
 • gléasra díshalannaithe
 • gléasra faoi thiomáint gáis
 • gléasra íonaithe
 • gléasra íonaithe uisce
 • gléasra picile
 • gléasra seanchaite
 • gléasra teilithéimh
 • gléasra téimh
 • gléasra téimh dramhaíola
 • gléasra tionsclaíoch (foirgneamh)
 • gloine
 • gnáthóg tuaithe
 • iarfheistiú ar shean-ghléasraí
 • iarmhairt torainn
 • iarnród ardluais
 • iarsmalann
 • ídiú tírdhreacha
 • imchuach dríodraithe
 • imchuach d’uisce stoirme
 • imoibreoir núicléach
 • imoibreoir tapa
 • innealtóireacht shibhialta
 • ionad doiciméadachta
 • ionad fóillíochta
 • ionad oiliúna
 • ionad saoire cois farraige
 • ionad saoire geimhridh
 • ionad saoire sléibhe
 • ionad siopadóireachta
 • ionad taighde
 • ionad taighde núicléach
 • láithreán campála
 • láithreán rangaithe
 • láithreán seandálaíochta
 • láithreán tionsclaíoch
 • láithreán tochailte
 • láithreán tógála
 • lár na cathrach
 • lár na cathrach
 • lár stairiúil na cathrach
 • leabharlann
 • limistéar cónaithe
 • limistéar cónaithe le moilliú tráchta
 • limistéar faoi fhoirgnimh
 • limistéar glas uirbeach
 • limistéar seirbhíse
 • limistéar tionsclaíoch
 • limistéar tógála
 • líne ardvoltais
 • líne chumhachta lastuas
 • líne leictreach
 • líonra bóithre
 • líonra gáis
 • líonra iarnróid
 • loc canála
 • loch saorga
 • loisceoir
 • loisceoir dramhaíola
 • lóiste tíre
 • lóistín éigeandála
 • lonnaíocht idirthréimhseach
 • lonnaíocht suiteoirí
 • lonnaíocht tuaithe
 • lonnaíocht uirbeach
 • lonnú daonna
 • maoirseacht ar oibreacha tógála
 • mianach
 • mianach slocoscailte ídithe
 • mórbhealach
 • mórbhóthar
 • mórghléasra dócháin
 • mótarbhealach
 • muclach
 • muileann
 • muileann gaoithe
 • muileann uisce
 • muiríne
 • murlach cobhsaithe
 • obair tógála
 • oibreacha gáis
 • oibreacha uisce
 • oifig
 • olann charraige
 • ospidéal
 • páirc shiamsaíochta
 • pasáiste
 • patrún an fháis uirbigh
 • píblíne
 • píblíne gháis
 • píblíne ola
 • plandlann chrann
 • plean leithdháilte
 • pleanáil tógála
 • poll tochailte
 • raon lámhaigh
 • rialachán tógála
 • saoirseacht
 • saoráid chultúrtha
 • saoráid do thurasóirí
 • saotharlann
 • scaglann
 • scaglann ola
 • scairdeán
 • sceithbhealach faoi uisce
 • scoil
 • séadchomhartha
 • séadchomhartha stairiúil
 • seamlas
 • sean líonadh talún
 • séipéal
 • seirbhís thógála
 • seomra péinte
 • simléar
 • sioltadh suas
 • siondróm tinneas foirgnimh
 • siopa
 • siopa péinte
 • snáithínghloine
 • soláthar páirceála
 • spás amuigh (plean leithdháilte)
 • sráidbhaile
 • stáisiún
 • stáisiún bus
 • stáisiún cumhachta
 • stáisiún cumhachta agus téimh dramhaíola
 • stáisiún cumhachta beag
 • stáisiún cumhachta dramhaíola
 • stáisiún cumhachta gaoithe
 • stáisiún cumhachta taoide
 • stáisiún cumhachta teirmeach
 • stáisiún cumhachta-comhthimthrialla
 • stáisiún grianchumhachta
 • stáisiún iarnróid
 • stáisiún líonta
 • stáisiún monatóireachta
 • stáisiún núicléach
 • stáisiún teasa agus cumhachta
 • stoc (simléir)
 • stoic simléir a bheith ró-ard
 • stór
 • stroighin
 • struchtúr tógtha
 • suíomh a ardú
 • suíomh stairiúil
 • suiteáil cheimiceach
 • suiteáil nua
 • taiscumar
 • taiscumar coinneála
 • taiscumar gáis
 • talamh tionsclaíoch gan rath
 • talamh tógála
 • taobh tochailte
 • tarbhealach
 • tarra
 • teach folctha poiblí
 • teicneolaíocht foirgníochta
 • teicneolaíocht tógála
 • timpeallacht laistigh
 • timpeallacht thógtha
 • tionscal na n-ábhar tógála
 • tionscal na tógála
 • tionscal stroighne
 • tionscal táirgí coincréite
 • tithíocht ainmhithe
 • tithíocht ar chostas íseal
 • tobar
 • tobar uisce
 • tógáil bealaí tráchta
 • tógáil bóithre
 • tógáil hiodrálach
 • tógáil le hábhar athchúrsáilte
 • tógáil suiteálacha
 • tollán
 • torann tógála
 • trealamh tógála
 • treoirghléasra
 • uiscerian
 • ullmhú an láithreáin tógála
 • umar breosla a chur isteach
 • umar stórála do hidreacarbón
 • umarfheirm
 • úsáid talún
 • úsáid tírdhreacha
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/5