GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Definiton

Područja upravljana, uređena ili korištena za izvještavanje na međunarodnoj, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Uključuju odlagališta smeća, zaštićena područja oko izvora pitke vode, područja osjetljiva na nitrate, uređene plovne putove na moru ili na velikim kopnenim vodama, područja za odlaganje otpada, područja zaštićena od buke, područja s dozvolom za istraživanje ruda i rudarenje, područja riječnih bazena, odgovarajuće jedinice za izvještavanje i područja za upravljanje obalnim pojasom.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/am