GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Sustavi za nadzor okoliša

Definiton

Lokacija i djelovanje sustava za nadzor okoliša koji uključuju promatranje i mjerenje emisija, stanja okoliša, kao i drugih parametara ekosustava (biološka raznolikost, ekološko stanje vegetacije, itd.) koje provodi javno tijelo ili se provodi u njegovo ime.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ef