GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Sustavi geografskih mreža

Definiton

Usklađena mreža višestruke razlučivosti sa zajedničkim ishodištem i standardiziranim položajem i veličinom mrežnih polja.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/gg