GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Ljudsko zdravlje i sigurnost

Definiton

Geografska raširenost prevladavajućih patoloških pojava (alergije, tumori, bolesti dišnih putova, itd.), informacije koje ukazuju na utjecaj na zdravlje (biomarkeri, smanjenje plodnosti, epidemije) ili dobrobit ljudi (umor, stres, itd.), a koje su direktno (onečišćenje zraka, kemikalije, prorijeđenost ozonskog omotača, buka, itd.) ili indirektno (hrana, genetski izmijenjeni organizmi, itd.) povezane s kakvoćom okoliša.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/hh