GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Rasprostranjenost stanovništva – demografija

Definiton

Geografska raširenost stanovništva, uključujući obilježja stanovništva i razine aktivnosti, razvrstana po mreži, regiji, upravnoj jedinici ili drugoj analitičkoj jedinici.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/pd