GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Proizvodna i industrijska postrojenja

Definiton

Područja industrijske proizvodnje, uključujući i objekte koji su obuhvaćeni direktivom Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o cjelovitom suzbijanju onečišćenja i kontroli te postrojenja za crpljenje vode, rudnici i skladišta.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/pf