GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Koordinatni referentni sustavi

Definiton

Sustavi za jednoznačno referenciranje prostornih informacija u prostoru u obliku skupa koordinata (x,y,z) i/ili širine, dužine i visine, a koji se temelje na horizontalnom i vertikalnom geodetskom datumu.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/rs