GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Rasprostranjenost vrsta

Definiton

Geografska raširenost životinjskih i biljnih vrsta razvrstana po mreži, regiji, upravnoj jedinici ili drugoj analitičkoj jedinici.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/sd