GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Komunalne i javne usluge

Definiton

Uključuje komunalne sustave kao što su kanalizacija, zbrinjavanje otpada, opskrba energijom i vodom, upravne i socijalne državne usluge kao što su javna uprava, sjedišta civilne zaštite, škole i bolnice.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/us