GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
prirodna područja, krajobraz, ekološki sustavi
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aluvijalna ravnica
 • antarktički ekosustav
 • antropološki rezervat
 • arboretum
 • arktički ekološki sustav
 • autohtona šuma
 • bara
 • barijerni greben
 • bentos
 • bentos
 • biljni pokrivač
 • biološki monitoring
 • biološki rezervat
 • biotop
 • bjelogorična šuma
 • bjelogorično drvo
 • blatna ravnica
 • bokaž
 • botanički vrt
 • brana
 • brdo
 • čuvanje pčela
 • daljinsko istraživanje
 • degradacija ekosustava
 • degradacija zemljišta
 • delta
 • dina
 • dio mora pokriven gustom masom komada leda
 • distribucijsko područje
 • dobrovoljni prirodni rezervat
 • dolina
 • državna šuma
 • državni biološki rezervat
 • ekologija kopna
 • ekologija krajobraza
 • ekološka civilizacija
 • ekološka nesreća
 • ekološka niša
 • ekološka procjena
 • ekološka revizija
 • ekološki osjetljivo područje
 • ekološki parametar
 • ekološki razvoj
 • ekološki sustav hladnog pojasa
 • ekološki sustav sušnog područja
 • ekološko područje
 • ekosustav
 • ekosustavi polusušnih područja
 • ekosustav od međunarodne važnosti
 • ekosustav riječnog ušća
 • ekosustav travnjaka
 • ekosustav tropskih šuma
 • ekosustav umjerenog pojasa
 • ekosustav u permafrostu
 • ekotip
 • ekotoksičnost
 • ekotoksikološka ocjena
 • engleski vrt
 • europski rezervat prirode
 • evidentirano zaštićeno područje
 • fotogrametrija
 • francuski vrt
 • garig
 • gorski ekosustavi
 • gospodarenje poriječjima
 • gospodarenje rijekama
 • granica ekosustava
 • granično zemljište
 • greben
 • grm
 • grmlje
 • gubitak leda
 • hidrografski bazen
 • industrijsko područje
 • integralni rezervat prirode
 • interakcija ekosustava
 • intervencija u prirodi i krajobrazu
 • intervencije na kopnu
 • iscrpljeni rudnik
 • iskorištavanje krajobraza
 • ispuštanje vode iz akumulacije
 • jarak
 • javni park
 • jezero
 • jezerski bazen
 • kamen
 • kamenolom
 • kamp
 • kanjon
 • kategorija ugrožene vrste
 • klimatski pojas
 • klimatski utjecaj
 • klizište
 • komasacija
 • koncept okoliša
 • kontaminirano područje
 • kontrola širenja pustinja
 • kontrolirano lovno područje
 • kontrolirano spaljivanje
 • kopnene vode
 • kopneni ekosustav
 • kopneni okoliš
 • kopneno područje
 • koraljni greben
 • korito rijeke
 • krajobraz
 • krajobrazna arhitektura
 • krajobrazno planiranje
 • krajobraz u rudarskim krajevima
 • krčenje šuma
 • krčenje zemljišta
 • kriterij procjene utjecaja na okoliš
 • krš
 • laguna
 • laguna s koraljnim grebenom
 • ledena kapa
 • ledena ploča
 • ledenjak
 • ledenjak
 • litica
 • litoralan
 • livada
 • lokalitet svjetske baštine
 • lovni rezervat
 • makija
 • malen zaton
 • mangrovska močvara
 • (manja) šuma
 • međunarodni sliv
 • melioracija
 • mijenjanje krajobraza
 • miješana šuma
 • mikroekosustav
 • minimaliziranje učinka
 • mjera planiranja
 • mjesto iskopa
 • močvara
 • močvara
 • močvara
 • močvara
 • močvarni ekosustav
 • morska obala
 • morski okoliš
 • morski park
 • morski rezervat
 • morsko dno
 • morsko raslinje
 • mreža biotopa
 • način upotrebe tla
 • nacionalni park
 • nacionalni rezervat
 • nadmorska visina
 • napušteno industrijsko postrojenje
 • napušteno vojno područje
 • naseljavanje zemlje
 • nasip
 • neizgrađeno područje
 • neizorani dio njive (poljoprivredno gospodarstvo)
 • nekontrolirano širenje urbanih područja
 • niska šuma s izbojcima
 • obala
 • obalna erozija
 • obalni ekosustav
 • obalni okoliš
 • obalni razvoj
 • obalni razvoj
 • obalno onečišćenje
 • obalno područje
 • oblikovanje površine
 • oblikovanje regionalne politike
 • obnova vegetacije
 • ocjena prirodne baštine
 • ocjena resursa
 • ocjena učinka
 • očuvanje krajobraza
 • očuvanje okoliša
 • očuvanje prirode
 • očuvanje prirodnih resursa
 • očuvanje resursa
 • očuvanje zemljišta
 • odlagalište rudarskog otpada
 • okolišna kompatibilnost
 • okolišni kriterij
 • onečišćena lokacija
 • onečišćenje riječnih ušća
 • onečišćenje tla
 • osjetljivi okoliš
 • osjetljivo područje
 • osjetljivo prirodno područje
 • oštećenje zbog zračenja
 • oštećenost šuma
 • otočki ekosustav
 • otok
 • otvoreni kop
 • padina
 • parcelacija
 • park prirode
 • paša
 • pašnjak
 • pješčana dina
 • pješčana pličina
 • pjeskokop
 • planina
 • planinska šuma
 • planinski ekosustav
 • planinski lanac
 • planinsko područje
 • planiranje korištenja zemljišta
 • planiranje upotrebe zemljišta
 • plan upotrebe zemljišta
 • plaža
 • područje čistog zraka
 • područje gniježđenja
 • područje intervencije upravljanja zemljištem
 • područje mogućeg onečišćenja
 • područje očuvanja riječnog ušća
 • područje plime i oseke
 • područje usklađene višenamjenske upotrebe
 • područje zaštite krajobraza
 • pokazatelj/indikator upravljanja okolišem
 • polarna regija
 • polarni ekosustav
 • polder
 • politika očuvanja
 • politika očuvanja krajobraza
 • polje
 • poljoprivredni krajobraz
 • ponovno naseljavanje/uvođenje biljnih vrsta
 • ponovno naseljavanje životinjskih vrsta
 • pošumljavanje
 • pošumljavanje
 • potok
 • povlačenje ledenjaka
 • požari travnatih površina
 • praćenje stanja okoliša
 • prašuma
 • prekomjerna ispaša
 • prekomjerna upotreba gnojiva
 • prekomjerno iskorištavanje krajobraza
 • premještanje životinja
 • preusmjeravanje vodotoka
 • prigradski prostor
 • primarna šuma
 • (pri)obalno područje
 • prirodan krajobraz
 • prirodna regeneracija
 • prirodna šuma
 • prirodna vrijednost
 • prirodni okoliš
 • prirodni rezervat
 • prirodno područje
 • privatna šuma
 • procjena utjecaja na okoliš
 • produktivnost resursa
 • program očuvanja prirode
 • propadanje šuma
 • prostorni razvoj
 • prostorno planiranje
 • prostorno planiranje obalnog područja
 • ptičji rezervat
 • pustinja
 • ranjivost ekosustava
 • rasadnik
 • ravnica
 • ravnoteža mase ledene ploče
 • razvoj poriječja
 • razvrstano zaštićeno područje
 • razvrstavanje upotrebe zemljišta
 • regionalni park prirode
 • regionalni plan
 • rekreacijsko područje
 • reljefni oblik
 • renaturacija
 • revitalizacija krajobraza
 • rezervat
 • rezervat biosfere
 • režim korištenja zemljišta
 • ribnjak
 • ribolovni rezervat
 • riječna vegetacija
 • riječni sliv
 • riječno ušće
 • rijeka
 • rubno područje parka
 • rudarsko područje
 • ruralni okoliš
 • ruralno područje
 • sanacija lokaliteta
 • sanacija napuštenog rudnika
 • sanacija zemljišta
 • sastavnica krajobraza
 • sedimentni bazen
 • sekundarni biotop
 • šikara
 • sipina? Barrier beach
 • širenje pustinja
 • skijalište
 • sklonište
 • slana livada
 • slana močvara
 • slap
 • slivno područje
 • šljunčara
 • slučajno ispuštanje živih modificiranih organizama u okoliš
 • smirivanje pješčanih dina
 • špilja
 • spomenik prirode
 • spremnik za oborinsku vodu
 • spremnik za privremeno zadržavanje vode
 • sprječavanje učinka (na okoliš)
 • središnje područje parka
 • sredozemna šuma
 • sredozemna šuma
 • stanište
 • šteta na polju
 • štete od oluje
 • suhi travnjak
 • šuma
 • šuma četinjača
 • šumarska jedinica
 • šuma umjerenog pojasa
 • šuma za proizvodnju trupaca
 • šumski biološki rezervat
 • šumski ekosustav
 • šumski ekosustav
 • šumski požar
 • šumski resurs
 • šumski rezervat
 • šumski štetnik
 • suptropski ekosustav
 • sušno područje
 • terasasti krajolik
 • terasasti vrt
 • teritorij
 • travnjak
 • tropi
 • tropska prašuma
 • tropska šuma
 • tropski ekosustav
 • tundra
 • turistička ruta
 • turistička zona
 • turistički kamp
 • učinak zračenja
 • ugar
 • umjerena šuma
 • umjetno jezero
 • umjetno zemljište
 • uništavanje obrisa mjesta
 • uništavanje šumskog pokrova
 • upotreba zemljišta
 • upravljanje krajobrazom
 • upravljanje planinama
 • upravljanje resursima
 • urbani ekosustav
 • urbani krajobraz
 • urbano naselje
 • urbano zelenilo
 • uredba o biotopima
 • usluge ekosustava
 • uspostavljanje prvotne vegetacije
 • utjecaj šumarstva na okoliš
 • utočište
 • utočište za divlje životinje
 • utvrđivanje nasipa
 • uvođenje biljnih vrsta
 • uvođenje životinjskih vrsta
 • vađenje treseta
 • vegetacijski klimaks
 • vegetacijski pojas
 • visoka planina
 • vjetrolom
 • vodeni okoliš
 • vodotok
 • vodozaštitno područje
 • vodozaštitno područje
 • vrednovana sastavnica ekosustava
 • vriština
 • vriština
 • vrsta ekosustava
 • vrt
 • vulkan
 • vulkansko područje
 • Waddensko more
 • zabavni park
 • zaliha ugljika
 • zalihe resursa
 • zaljev
 • zaljev
 • zasipavanje rudnika
 • zaštićeni krajobraz
 • zaštićeno morsko područje
 • zaštićeno područje
 • zaštita biotopa
 • zaštita krajobraza
 • zaštita lokaliteta
 • zaštita nivoa podzemne vode
 • zaštita obala
 • zaštita obale
 • zaštita planina
 • zaštita podzemnih voda
 • zaštita poriječja
 • zaštita prirode
 • zaštita prirodnih područja
 • zaštita šuma
 • zelene površine
 • zeleni koridor
 • zeleni pojas
 • zemlja
 • zemlja na ugaru
 • zemljani pokrov
 • zemljišna knjiga
 • zimsko sportsko odmaralište
 • živica
 • životinjsko stanište
 • zoološki vrt
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/23