GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zrak
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aerobiologija
 • aerosol
 • akronim za razinu (koncentraciju) neprimijećenog učinka, NOEL
 • amonijak
 • analiza otpadnih plinova
 • atmosfera
 • atmosferska fizika
 • atmosferska kemija
 • atmosferski aerosol
 • atmosferski ozon
 • atmosferski proces
 • atmosfersko onečišćenje
 • automobilski katalizator
 • azbest
 • azbestni cement
 • benzinski motor
 • bezolovni benzin
 • bilježenje i obračunavanje smanjenja emisija (trgovanje emisijama)
 • biološko pročišćavanje otpadnih plinova
 • brtvilo
 • buka nošena zrakom
 • čađa
 • četverotaktni motor
 • čista tehnologija
 • čisto gorivo
 • denitrifikacija otpadnih plinova
 • dim
 • dim
 • dimni plinovi
 • dimnjak
 • dim u zatvorenom prostoru
 • dizelski motor
 • djelomično halogenirani klorofluorougljikovodik
 • dodirna površina između oceana i atmosfere
 • dopuštena granica izloženosti
 • duhanski dim
 • dušik
 • dušikov dioksid
 • dušikovi oksidi
 • dušikov monoksid
 • efekt staklenika
 • elektrosmog
 • emisija otpadnih plinova
 • emisija stakleničkih plinova
 • emisije iz avionskih motora
 • emisije iz motornih vozila
 • emisije u atmosferu
 • fina prašina
 • fluidizacija
 • fluidizirani sloj
 • fotokemijska reakcija
 • fotokemijski agens
 • fotokemijski oksidans
 • fotokemijski smog
 • fotokemijsko onečišćenje
 • freon
 • gibanje zraka
 • granični sloj
 • hlapljiva tvar
 • hlapljivi organski spoj
 • hlapljivost
 • imisija prašine
 • industrijski dim
 • industrijski otpadni plin
 • interakcija zrak-voda
 • inverzija
 • ionosfera
 • iskorištavanje otpadne topline
 • ispuh
 • ispušni plin
 • ispušni plin
 • ispušni plin iz motornih vozila
 • ispušni plin iz vozila
 • ispuštanje otpadne topline
 • izloženost djelovanju zraka
 • izračun disperzije
 • izvor emisije
 • izvor energije koji nije izvor onečišćenja
 • kakvoća zraka
 • kemijski sastav atmosfere
 • kemijsko čišćenje
 • kiša
 • kisela kiša
 • kisik
 • kišnica
 • klorofluorougljikovodik
 • koncentracija sumpora
 • kondenzacija
 • kondenzacija (proces)
 • kontrola emisija
 • kontrola imisije
 • kontrola kakvoće zraka
 • kriterij kvalitete okoliša
 • kritična razina
 • kritična vrijednost
 • kritično opterećenje
 • kruta čestica
 • kruženje zraka
 • kvaliteta okoliša
 • lebdeće čestice
 • leteći pepeo
 • maksimalna koncentracija imisije
 • mala peć
 • miris
 • mješavina plinova
 • model atmosfere
 • mokri postupak
 • monitoring atmosfere
 • motorno gorivo
 • motor s unutarnjim izgaranjem
 • nadimljavanje
 • najviša dopuštena koncentracija
 • naknadno izgaranje
 • naprava za zaštitu dišnih puteva
 • nedostatak kisika
 • nizak let
 • odsumporavanje goriva
 • odvajač čestica
 • ograničenje imisije
 • olfaktometrija
 • oluja
 • oluja s grmljavinom
 • onečišćenje iz motornih vozila
 • onečišćenje neugodnim mirisom
 • onečišćenje zraka
 • onečišćenje zraka u zatvorenim prostorima
 • onečišćivač zraka
 • oporaba otapala
 • opterećenje onečišćenjem
 • oštećenje ozonskog omotača
 • oštećenje ozonskog omotača
 • oštećenje ozonskog omotača
 • otpadna toplina
 • otpadni plin
 • otpadni zrak
 • otplinjavanje odlagališta
 • otplinjavanje otpada
 • ozon
 • ozonski omotač
 • padaline
 • paljenje
 • peć
 • peroksiacetilnitrat, PAN
 • plinoviti onečišćivač zraka
 • plinovito stanje
 • plinski motor
 • područje čistog zraka
 • pokazatelj onečišćenja
 • polje toka
 • porez na ugljični dioksid
 • postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda
 • potencijal oštećenja ozona
 • prašina
 • predviđanja emisija
 • predviđanje imisija
 • prekogranično onečišćenje
 • prevelika visina dimnjaka
 • prijenos (fizika)
 • prijenos mase
 • priprema plina za transport
 • prirodni plin
 • priručnik za inventar emisija onečišćujućih tvari u zraku
 • proces širenja
 • pročišćavanje
 • pročišćavanje dimnih plinova
 • pročišćavanje otpadnog zraka (plin)
 • prometna emisija
 • prozračivanje
 • pušenje
 • putanja
 • rashladni toranj
 • raspršeni azbest
 • raspršivanje
 • registar emisija
 • rotacijska peć
 • sadržaj kisika
 • sastavnica atmosfere
 • skupni parametar
 • slojevi atmosfere
 • sloj inverzije
 • smanjenje emisija
 • smanjenje otpadnih plinova
 • smog
 • snijeg
 • sorpcija
 • spalionica otpada
 • spaljivanje
 • spaljivanje mulja
 • spaljivanje otpada
 • spaljivanje otpadnih procesnih plinova
 • sposobnost samočišćenja
 • sredstvo za hlađenje
 • staklenički plin
 • šteta izazvana imisijama
 • stratifikacija
 • stratosfera
 • struktura atmosfere
 • suho taloženje
 • sumporni dioksid
 • sumporovodik
 • suspendirane čestice
 • sustav oporabe benzinskih para
 • taloženje
 • taloženje
 • taloženje lebdećih čestica iz atmosfere
 • temperatura zraka
 • temperaturna inverzija
 • tlak pare
 • toplinsko onečišćenje
 • tornado
 • trgovinski promet
 • troposfera
 • troposferski ozon
 • ugljični dioksid
 • ugljični monoksid
 • uklanjanje prašine
 • unutarnji okoliš
 • upozorenje o onečišćenosti smogom
 • upravljanje kakvoćom zraka
 • uređaj za čišćenje dimnih plinova mokrim postupkom
 • uređaj za pročišćavanje
 • visina dimnjaka
 • vjetar
 • vlaga
 • vlažnost zraka
 • vozilo koje ne onečišćuje zrak
 • zakon o smanjenju imisija
 • zamjena halogeniranih spojeva
 • zamućenost
 • znanost o atmosferi
 • zrak
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/3