GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
loft
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • afgösun á urðunarstað
 • afgösun úrgangs
 • agnaflokkari
 • agnir í andrúmslofti
 • áhrif á loftgæði
 • álagsmörk
 • ammoníak
 • asbest
 • asbestsement
 • athugun á úrgangsgasi
 • bensínhreyfill
 • bifreið án loftmengunar
 • blautvinnsla
 • blýlaust bensín
 • braut
 • brennisteinsinnihald
 • brennisteinstvíoxíð
 • brennisteinsvetni
 • brennsla
 • brennsla
 • brennsla á seyru
 • brennsla gass (í afgaslogum)
 • brennsla úrgangs
 • brennslulofttegund
 • brunahreyfill
 • búnaður til verndar öndunarfærum
 • dísilhreyfill
 • dreifing úrgangsgass
 • efnafræði lofthjúps
 • efnisþáttur lofthjúps
 • eftirbruni
 • eftirlit með loftgæðum
 • eldsneyti sem mengar ekki
 • endurheimt leysis
 • eyðing ósonlagsins
 • eðlisfræði lofthjúps jarðar
 • ferli í lofthjúp
 • fínt ryk
 • fjarlæging á ryki
 • fjórgengishreyfill
 • flutningar í tengslum við atvinnustarfsemi
 • flutningur (eðlisfræði)
 • föst ögn
 • frávarmagjald
 • frávarmi
 • freon
 • gasblanda
 • gashreinsun
 • gashreyfill
 • gróðurhúsaáhrif
 • gróðurhúsalofttegund
 • grugg
 • gufuendurheimtarkerfi
 • gufuþrýstingur
 • hálfhalógenað klórflúorvetniskolefni
 • hámarksstyrkur viðtöku
 • hávaði sem berst með lofti
 • heildarbreyta
 • heiðhvolf
 • hitahvarf
 • hitahvarf (lag)
 • hitahvarf í andrúmslofti
 • hrein tækni
 • hreinsibúnaður
 • hreinsun
 • hreinsun á úrgangslofti
 • hreinsun brennisteins í eldsneyti
 • hreinsunargeta
 • hreinsunarstöð
 • hringrás í lofthjúpnum
 • hripsía
 • hvarfakútur
 • hættumörk
 • hæð á reykháfi
 • iðnaðarútblástur
 • jarðgas
 • jónhvolf
 • klórflúrkolefni
 • köfnunarefni
 • köfnunarefnismónoxíð
 • köfnunarefnisoxíð
 • köfnunarefnisoxíð
 • köfnunarefnistvíoxíð
 • kolsýringur
 • koltvísýringsskattur
 • koltvísýringur
 • kælimiðill
 • kæliturn
 • lágflug
 • lagskipting
 • lagskipting lofthjúps
 • leyfileg viðmiðunarmörk fyrir váhrif
 • leyfilegur hámarksstyrkur
 • líffræðileg meðhöndlun
 • lífræn hreinsun úrgangslofts
 • lífsíun
 • lítill bræðsluofn
 • ljósefnafræðilega virk mengunarmóða
 • ljósefnafræðilega virkt efni
 • ljósefnafræðilegavirk mengun
 • ljósefnahvarf
 • ljósoxandi efni
 • loft
 • loftgæði
 • lofthiti
 • lofthjúpslíkan
 • lofthjúpsvísindi
 • lofthjúpur
 • loftkennd loftmengunarefni
 • loftkennt ástand
 • loftlíffræði
 • loftmengun
 • loftmengun
 • loftmengun innanhúss
 • loftmengunarefni
 • loftraki
 • loftræsting
 • loftun
 • lög um viðtökuvarnaraðgerðir
 • losun efna út í andrúmsloftið
 • losun frá hreyfli loftfars
 • losun frá umferð
 • losun úrgangsgass
 • losun vélknúinna ökutækja
 • losunarskerðing
 • lykt
 • lyktargreining
 • lyktarmengun
 • massaflutningur (eðlisfræði)
 • mengun af völdum vélknúinna ökutækja
 • mengun sem berst yfir landamæri
 • mengunarálag
 • mengunarmóða
 • mengunarvarnir
 • mengunarvísir
 • meðhöndlun lofttegunda
 • minnkun á úrgangsgasi
 • mörk um engin merkjanleg áhrif (NOEL)
 • nítrateyðing í úrgangslofti
 • nýting á frávarma
 • ofanfall
 • ofanfall úr andrúmslofti
 • ofn
 • óhófleg hæð reykháfa
 • opinber neyðarástandsmörk
 • orkugjafi sem mengar ekki
 • óson
 • óson í lofthjúp
 • óson í veðrahvolfinu
 • ósoneyðing í heiðhvolfinu
 • ósoneyðingarmáttur
 • ósonlag
 • peroxýasetýlnítrat
 • rafmengun
 • raki
 • regn
 • regndropar með þéttikjarna
 • regnvatn
 • rennslissvið
 • reykháfur
 • reykingar
 • reykur
 • reykur
 • rokgirni
 • rokgjarnt efni
 • rokgjarnt, lífrænt efnasamband
 • ryk
 • rykviðtaka
 • samsetning lofthjúps
 • skrá yfir losun
 • skýstrókur
 • snertiflötur hafs og lofts
 • snjór
 • snúningsofn
 • sog
 • sorpbrennsluofn
 • sót
 • spá um losun
 • stjórnun á loftgæðum
 • stormur
 • súrefni
 • súrefnisinnihald
 • súrefnisskortur
 • súrt regn
 • sveim
 • svifaska
 • svifbeður
 • svifbrennsla
 • svifefni
 • svæling
 • svæði með hreinu lofti
 • tjón vegna viðtöku
 • tóbaksreykur
 • umhverfi innanhúss
 • umhverfisgæði
 • uppbygging lofthjúps
 • upptök losunar
 • úrgangsgas
 • úrgangsloft
 • úrgangsloft í iðnaði
 • úrkoma í lofthjúp
 • útblástur
 • útblásturbúnaður
 • útblástursloft
 • útblástursloft ökutækja
 • útblástursloft vélknúinna ökutækja
 • útbreiðsluferli
 • útfelling
 • útreikningur á dreifingu
 • útskipting halógenaðra efnasambanda
 • úðað asbest
 • úði
 • úði í andrúmslofti
 • varmamengun
 • vélaeldsneyti
 • veðrahvolf
 • vindakerfi
 • vindur
 • víxlverkun lofts og vatns
 • viðmiðun fyrir umhverfisgæði
 • viðnámslag
 • viðtökumörk
 • viðtökuspá
 • viðtökuvarnaraðgerðir
 • viðvörun um mengunarmóðu
 • vöktun andrúmslofts
 • vöktun loftgæða
 • votþvegill
 • yfirfærsla losunarskerðingar
 • þétti
 • þétting (ferli)
 • þrumuveður
 • þurr ákoma
 • þurrhreinsun
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/3