GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
rannsókn
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • áhættu- og ábatagreining
 • áhættugreining
 • ákvörðunaraðferð
 • ákvörðunarferli
 • álagsmörk
 • aldursákvörðun
 • almenn efnafræði
 • árósahaffræði
 • árósalíffræði
 • atferlisfræði
 • atvinnusjúkdómalækningar
 • atvinnutengd læknavísindi
 • aukaverkun
 • áætlaður vistkerfisþáttur
 • að hvaða marki fyrirbæri er óafturkallanlegt
 • aðferð
 • aðferðafræði
 • bakgrunnsgildi
 • bakteríufræði
 • blóðfræði
 • bókasafn
 • bókmenntarannsókn
 • borgarvistfræði
 • breiddargráða
 • brúun
 • búveðurfræði
 • byggingarlist
 • byggingarlist í dreifbýli
 • byggingarverkfræði
 • bæjarskipulagning
 • dvergrásatækni
 • dýrafræði
 • dýralífeðlisfræði
 • dýralækningar
 • efnafræði
 • efnafræðileg mæling á mengun
 • efnagreining
 • efnagreining
 • efnahagsleg greining
 • efnaleifagreining
 • efnaverkfræði
 • efnisfræði
 • efnisleg mæling á mengun
 • eftirlitsgervihnöttur
 • eiturefnafræði
 • eiturefnavistfræði
 • eldfjallafræði
 • endurvarpsmæling
 • erfðafræði dýra
 • erfðatækni
 • eðlisefnafræði
 • eðlisefnafræðileg greining
 • eðlisfræði
 • eðlisfræði lífs
 • eðlisfræði lofthjúps jarðar
 • eðlisræn landafræði
 • eðlisvísindi
 • fagurfræði
 • faraldsfræði
 • félagsfræði
 • félagshagfræði
 • félagsleg greining
 • félagslæknisfræði
 • félagssálfræði
 • félagsvísindi
 • ferskvatnslíffræði
 • fjarkönnun
 • fjarkönnunarmiðstöð
 • fjarmæling
 • fjölsetra samanburður
 • fjölvistfræði
 • fláki
 • flýtiprófun
 • formfræði
 • fornleifafræði
 • fornloftlagsfræði
 • fornvistfræði
 • framvindurit
 • gagnagreining
 • gagnasöfnun
 • gasgreining
 • geimrannsóknir
 • geimsiglingafræði
 • geislaeðlisfræði
 • geislunarvaktari
 • genabanki
 • gögn á mann
 • gögn um ástandið í umhverfismálum
 • gögn um losun
 • gögn um umhverfismál
 • greining
 • greining
 • greining
 • greining á mengunarefni
 • greining á náttúrutengdum áhættuþáttum
 • greining á vatni
 • greining á vinnsluferli
 • greining á vistkerfi
 • greining mengunarefnisuppsprettu
 • greiningaráætlun
 • greiningaraðferð
 • grunnvöktun
 • gæðaeftirlit
 • hafefnafræði
 • hafeðlisfræði
 • haffræði
 • hagfræði
 • hagfræðikenning
 • hagnýt vísindi
 • hagnýtar rannsóknir
 • hagræn landafræði
 • hámarksstyrkur viðtöku
 • hávaðavöktun
 • heildarbreyta
 • heildarkönnun
 • heilsutengd líftækni
 • heimspeki
 • helmingunartími
 • hermun
 • hjartalækningar
 • hljóðeðlisfræði
 • hlutfall
 • hnattrænt líkan
 • hnitakerfi
 • hraði
 • hreinsunargeta
 • hættumörk
 • hæð yfir sjávarmáli
 • hæðarkortagerð
 • innkirtlafræði
 • íðorðanotkun
 • jarðeðlisfræði
 • jarðfræði
 • jarðhniksfræði
 • jarðolíujarðfræði
 • jarðskjálftaverkfræði
 • jarðtækni
 • jarðtækni
 • jarðvegsefnafræði
 • jarðvegsgreining
 • jarðvegslíffræði
 • jarðvegssteindafræði
 • jarðvegsvísindi
 • jarðvegsvistfræði
 • jarðvísindi
 • jöklafræði
 • kenning um umhverfi
 • kennistærð
 • kerfisfræði
 • kerfisgreining
 • kjarneðlisfræði
 • kjarnorkurannsóknamiðstöð
 • kjarnorkutilraun
 • könnun
 • kornastærðarmælingar
 • kortagerð
 • kortlagning
 • kortlagning á fléttum
 • kristallafræði
 • kvörðun
 • kvörðun mælibúnaðar
 • landafræði
 • landbúnaðarverkfræði
 • landbúnaðarvistfræði
 • landmótunarfræði
 • landmæling
 • landslagsvistfræði
 • langtímaspá
 • langtímatilraun
 • langtímaþróun
 • leitni
 • leiðrétting vegna andrúmslofts
 • lengdargráða
 • leyfileg viðmiðunarmörk fyrir váhrif
 • leyfilegur hámarksstyrkur
 • lífefnafræði
 • lífefnafræðileg aðferð
 • lífeðlisfræði
 • lífeðlisfræði mannsins
 • líffræði
 • líffræði mannsins
 • líffræðileg prófun
 • líffræðileg vöktun
 • líffærafræði
 • lífjarðefnafræði
 • líflandafræði
 • líflyfjafræði
 • lífræn efnafræði
 • lífsiðfræði
 • lífverkfræði
 • lífveðurfræði
 • lífvísindi
 • líkan
 • líkanagerð
 • lína
 • litasamsetning
 • litmæling
 • litrófsgreining
 • litskiljugreining
 • litskiljun
 • ljósmyndun
 • ljósmyndun úr lofti
 • loftlagsfræði
 • loftslagstilraun
 • lögfræði
 • lögfræði
 • lokaritgerð
 • lyfjahvarfafræði
 • lýðfræði
 • læknavísindi
 • læknavísindi
 • mannvísindi
 • mannvistfræði
 • mat
 • mat á tækni
 • matsaðferð
 • matvælafræði
 • meinafræði
 • mengunareftirlitsbúnaður
 • mengunarmæling
 • mengunarvöktun
 • merkiefni
 • mörk um engin merkjanleg áhrif (NOEL)
 • myndleiðrétting
 • myndmælingafræði
 • mynsturkennsl
 • mæliaðferð
 • mælifræði
 • mæling
 • mæling á flæði
 • mælingaráætlun
 • mælitæki
 • nákvæmnisvísindi
 • námujarðfræði
 • námuverkfræði
 • náttúruvísindi
 • nemi
 • netjun
 • nýsköpun
 • næmisgreining
 • nærloftlagsfræði
 • ólífræn efnafræði
 • ónæmisfræði
 • ónæmismæling
 • opinber neyðarástandsmörk
 • örverufræði
 • örverufræðileg greining
 • öryggisgreining
 • öryggisrannsókn
 • plöntuerfðafræði
 • plöntulífeðlisfræði
 • plöntulíffræði
 • plöntusamfélagsfræði
 • plöntusjúkdómafræði
 • plöntuvistfræði
 • prófun
 • prófun á efnum
 • prófun á plöntuverndarvörum
 • prófun á rannsóknarstofu
 • prófunaraðferð
 • prófunarlífvera
 • punktur
 • rafeindatækni
 • rafhreyfifræði
 • rafmagnsverkfræði
 • rannsókn
 • rannsókn á rannsóknarstofu
 • rannsókn í glasi
 • rannsókn í lífi
 • rannsóknarmiðstöð
 • rannsóknarstofa
 • rannsóknarstofutækni
 • rannsóknarverkefni
 • rannsóknir á áhrifum
 • rannsóknir á vistkerfi
 • ratsjá
 • reikniaðferð
 • rekstrargögn
 • safn tölulegra gagna
 • saga
 • saga umhverfismála
 • sálarfræði
 • samanburðarprófun
 • samanburður
 • samanburður á kerfum
 • sameindalíffræði
 • samverkun
 • samþætt mengunareftirlit
 • sannanleiki
 • sanngreining mengunarvalda
 • setlagafræði
 • siðfræði
 • sjálfsvöktun
 • sjálfvirk greining
 • sjávarjarðfræði
 • sjávarlíffræði
 • sjávarvistfræði
 • sjóvélstjórn
 • skógarvistfræði
 • skoðanakannanir
 • skrá
 • skrá yfir losun
 • skrá yfir skógartjón
 • skráning efna
 • skrifborðsrannsókn
 • slembiprófun
 • smásjárrannsókn
 • sníklafræði
 • söguleg rannsókn
 • spá um losun
 • spágögn
 • sporefni
 • stafræn myndvinnslutækni
 • stafrænt landslíkan
 • staðdreifing
 • steindafræði
 • steingervingafræði
 • stjörnufræði
 • stofnvistfræði
 • stuðull
 • stærðfræðileg aðferð
 • stærðfræðileg greining
 • sveppafræði
 • sýnataka
 • sýnatökuaðferð
 • tengsl milli skammts og áhrifa
 • tilraun
 • tilraun á rannsóknarstofu
 • tilraunadýr
 • tilraunarannsókn
 • tilraunaverkefni
 • tilraunir á dýrum
 • tími
 • tölfræði
 • tölfræði vegna skólps
 • tölfræði vegna stofna villtra lífvera
 • tölfræði vegna umhverfismála
 • tölfræði vegna vatns
 • tölfræðileg gögn
 • tölfræðileg greining
 • túlkunaraðferð
 • tækni með geislavirkusporefni
 • umferðarverkfræði
 • umferðarverkfræði
 • umferðarvöktun
 • umhverfisefnafræði
 • umhverfisgreining
 • umhverfisrannsókn
 • umhverfisrannsókn
 • umhverfissálarfræði
 • umhverfisverkfræði
 • umhverfisvísindi
 • uppeldisfræði
 • upplýsingatöflukerfi
 • upplýsingatækni
 • úrgangstölfræði
 • útreikningur
 • útreikningur á dreifingu
 • val á tækni
 • varmafræði
 • vatnafar
 • vatnafræði
 • vatnafræði
 • vatnajarðfræði
 • vatnalíffræði
 • vatnalíffræði
 • vatnaveðurfræði
 • vatnsverkfræði
 • veirufræði
 • vélaverkfræði
 • vensl efnabyggingar og virkni
 • verkfræði
 • verkfræði á sviði nákvæms búnaðar
 • vettvangsrannsókn
 • vettvangstilraun
 • veðurfræði
 • veðurfræðileg rannsókn
 • veðurspá
 • veðurspá
 • vinnuvistfræði
 • vísindaleg vistfræði
 • vísindalegur ágreiningur
 • vísindanefnd
 • vísindarannsóknir
 • vísindasamstarf
 • vísindi
 • vísir
 • vísir umhverfisstjórnunar
 • vistfræði
 • vistfræði lands
 • vistfræðileg barnasjúkdómafræði
 • vistfræðileg breyta
 • vistlífeðlisfræði
 • viðmiðun við mengun
 • viðmiðun við vöktun
 • viðmiðunargildi
 • viðmiðunarreglur fyrir prófanir
 • viðtökuspá
 • vöktun
 • vöktun ferskvatns
 • vöktun loftgæða
 • vöktun mengunarefnis
 • vöktun sjávar
 • vöktun vatns
 • vöktunargögn
 • vöktunarkerfi
 • vöktunarnet
 • vöktunarstöð
 • vöktunartækni
 • vökvafræði
 • vökvamæling
 • æxlafræði
 • þekkingarkerfi
 • þéttbýlisrannsókn
 • þjóðfræði
 • þverfagleg rannsókn
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/30