GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
jarðvegur
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • á staðnum
 • áferð jarðvegs
 • afmengun jarðvegs
 • afrennsli
 • áhætta að því er varðar grunnvatn
 • álag af völdum þungmálma
 • álagsþol lands
 • álinnihald
 • ammoníaksmyndun
 • árfarvegur
 • árslétta
 • asbest
 • ásog
 • ástand jarðvegs
 • aur (set)
 • basískt svæði
 • basískur jarðvegur
 • berg
 • borun
 • borun eftir olíu
 • borunarstöð
 • botnsvæði
 • bráðabirgðageymsla
 • bygging jarðvegs
 • byggingarland
 • byggingarsvæði
 • byggingarsvæði
 • byggt frárennsliskerfi
 • býli þar sem skólp er nýtt og hreinsað
 • dauðhreinsun
 • djúpsjávarset
 • dregið úr olíumengun
 • dýpkun
 • efnafræðileg meðhöndlun
 • efnaleifagreining
 • eldgos
 • eldgosasvæði
 • endurheimt lands
 • endurheimt námusvæðis
 • endurheimt olíuleifa
 • enduruppbygging lands
 • enduruppbygging lands á fjallasvæði
 • eðlisefnafræðileg meðhöndlun
 • eðlisfræðileg meðhöndlun
 • flutningur (eðlisfræði)
 • förgun í jarðveg
 • förgun stríðsefna
 • forkaupsréttur
 • fosfat
 • framburður
 • framræsla
 • framræsla jarðvegsgrunns
 • frjósemi jarðvegs
 • frost
 • fyllt upp í námu
 • fyrrum urðunarstaður
 • gamall/ónotaður hættulegur staður
 • gegndræpi
 • geymsla fyrir úrgang
 • glerungur
 • grunnvatn
 • grunnvatnsborð
 • gryfja
 • grænáburðarplanta
 • hafsbotn
 • hálffljótandi húsdýraáburður
 • hamfarir eða stóráfall af völdum olíu
 • hlutverk jarðvegs
 • hnignun jarðvegs
 • hnignun umhverfisins
 • hrein tækni
 • hreinleg sorpurðun
 • hreinsibúnaður
 • hreinsun
 • hreinsun
 • hreinsunargeta
 • hreinsunarstöð
 • hringrás líf- og jarðefna
 • íbúadreifing
 • íhlutun á landi
 • ísíun
 • ísíun vatns í jörðu
 • jarðbik
 • jarðefnaauðlind
 • jarðefnamyndun
 • jarðfræði
 • jarðfræðilegt ferli
 • jarðskorpa
 • jarðvatn
 • jarðvegsaflfræði
 • jarðvegsálag
 • jarðvegsauðlind
 • jarðvegsbætur
 • jarðvegsefnafræði
 • jarðvegseyðing
 • jarðvegsferli
 • jarðvegsgerð
 • jarðvegsgreining
 • jarðvegsgrunnur
 • jarðvegsgæði
 • jarðvegshreinsun
 • jarðvegshvel
 • jarðvegskort
 • jarðvegslag
 • jarðvegslíffræði
 • jarðvegslífvera
 • jarðvegsloft
 • jarðvegsmengunarefni
 • jarðvegsnýting
 • jarðvegsraki
 • jarðvegsselta
 • jarðvegssig
 • jarðvegssteindafræði
 • jarðvegstjón
 • jarðvegsvísindi
 • jarðvegsvistfræði
 • jarðvegsþjöppun
 • jarðvegsþjöppun
 • jarðvegsþversnið
 • jarðvegur
 • jarðvinnsla
 • jaðarland
 • kalk
 • kalksteinn
 • kalksteinn
 • kalsíuminnihald
 • köfnunarefnisbinding
 • lagskipting
 • landmótun
 • landmótunarferli
 • landmótunarfræði
 • landnotkun
 • landsig
 • leir
 • leki
 • líffræðileg meðhöndlun
 • lífrænn áburður
 • lífrænt efni
 • lög um námugröft
 • lög um viðtökuvarnaraðgerðir
 • löggjöf um varðveislu jarðvegs
 • losun neðanjarðar
 • losunarstaður fyrir brotajárn
 • losunarstaður jarðefna
 • malarnám
 • málmlaust jarðefni
 • málmsteind
 • marmari
 • mengaður jarðvegur
 • mengun jarðvegs
 • mengun lands
 • mengunarálag
 • mengunarvarnir
 • mengunarvísir
 • misgengi
 • mögulegt mengunarsvæði
 • möl
 • moldarefni
 • móvinnsla
 • myltin jarðvegsþekja
 • myndun jarðvegs
 • námuhérað
 • neðanjarðar grjótnáma
 • neðanjarðargeymsla
 • nítrat
 • nítrateyðing
 • nítrun
 • notagildi jarðvegs
 • notkun varnarefna
 • næringarefnainnihald
 • ofnotkun á áburði
 • ólífrænn áburður
 • olíubindiefni
 • olíuleirsteinn
 • olíuleki
 • olíumengun
 • rakabúskapur í jarðvegi
 • raki
 • reglugerð um námugröft
 • rennslisháttur
 • ræktunartankur
 • saltinnihald
 • saltstólpi
 • sandöldubinding
 • sandur
 • seltuálag
 • set
 • setlagafræði
 • setmyndun (jarðfræði)
 • seyra
 • sigvatn frá urðunarstað
 • silt
 • sjálfhreinsun
 • sjávarset
 • skolun
 • skriða
 • sog
 • söltun jarðvegs
 • sorplosun
 • sorplosunarstaður
 • sorplosunarstaður án eftirlits
 • sótthreinsun
 • steindafræði
 • steinefnajarðvegsbætir
 • steinefni
 • steinefni
 • steinn
 • stinnhvolf
 • stöðgun jarðvegs
 • stöðugleiki jarðvegs
 • straumsvatnsauðlind
 • súrfelli
 • súrnun jarðvegs
 • sveim
 • svifefni
 • sviflausn
 • takmörkun jarðvegseyðingar
 • tjörusandur
 • umbætur á jarðvegi
 • umhverfisgæði
 • uppgraftrarstaður
 • uppgröftur
 • urðunarstaður
 • urðunarstaður fyrir heimilisúrgang
 • utan staðar
 • útfelling
 • úthlutun lands
 • útskolun
 • útskolun í jarðvegi
 • varðveisla jarðvegs
 • vatn sem seytlar
 • vatnsbotn
 • vatnsferilsmæling
 • vatnsflæði
 • vatnshlot
 • vatnsósa land
 • vatnsseytl
 • veitir
 • verndarflokkað svæði
 • veðrun
 • vinnsla á fylliefni
 • vinnsla jarðefna
 • vistfræði lands
 • viðmiðun fyrir umhverfisgæði
 • vætlandi vatn
 • yfirborðsafrennsli
 • yfirborðsjarðvegur
 • yfirborðsþétting jarðvegs
 • þétti
 • þétting
 • þétting undirlags urðunarstaðar
 • þjöppun
 • þrávirkni varnarefna
 • þurr ákoma
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/35