GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Administratieve eenheden

Definiton

Door administratieve grenzen gescheiden lokale, regionale en nationale bestuurlijke eenheden die deel uitmaken van gebieden waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/au