GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Biogeografische gebieden

Definiton

Gebieden met betrekkelijk homogene ecologische omstandigheden die gemeenschappelijke kenmerken vertonen.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/br