GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Milieubewakingsvoorzieningen

Definiton

Locatie en werking van milieubewakingsvoorzieningen, met inbegrip van waarneming en meting van emissies, de staat van de milieucompartimenten en van andere ecosysteemparameters (biodiversiteit, ecologische omstandigheden van vegetatie, enz.) door of namens de overheidsinstanties.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ef