GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Energiebronnen

Definiton

Energiebronnen met inbegrip van koolwaterstof, waterkracht, bio-energie, zon, wind enz., waar passend met inbegrip van diepte/hoogte-informatie over de omvang van de bron.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/er