GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Menselijke gezondheid en veiligheid

Definiton

De geografische spreiding van ziekten (allergieën, kankers, ademhalingsziekten, enz.), informatie over de gevolgen voor de gezondheid (biomarkers, vruchtbaarheidsdaling, epidemieën) of het welzijn van de mens (vermoeidheid, stress, enz.) die direct (luchtvervuiling, chemicaliën, aantasting van de ozonlaag, lawaai, enz.) of indirect (voedsel, genetisch gemodificeerde organismen, enz.) samenhangen met de kwaliteit van het milieu.

Other relations
Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/hh