GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Oceanografische geografische kenmerken

Definiton

Fysische kenmerken van oceanen (stroming, zoutgehalte, golfhoogte, enz.).

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/of