GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Faciliteiten voor productie en industrie

Definiton

Industriële productievestigingen, met inbegrip van installaties die onder Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (1) vallen en waterontrekkingsfaciliteiten, mijnbouw, opslagplaatsen.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/pf