GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten

Definiton

Systemen om aan ruimtelijke informatie een unieke reeks coördinaten (x, y,z) en/of breedte, lengte en hoogte toe te kennen, gebaseerd op een horizontaal en verticaal geodetische datum.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/rs