GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Statistische eenheden

Definiton

Eenheden voor verspreiding en gebruik van statistische informatie.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/su