GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Nutsdiensten en overheidsdiensten

Definiton

Nutsvoorzieningen zoals riolering, afvalbeheer, energievoorziening, watervoorziening, bestuurlijke en maatschappelijke instanties van de overheid, zoals bestuurlijke overheden, civiele bescherming, scholen en ziekenhuizen.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/us