GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
energie
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aantal uren zonneschijn
 • aardgas
 • aardgasexploratie
 • aardgaswinning
 • aardolie-exploratie
 • aardolieverbruik
 • aardoliewinning
 • accu
 • affakkelen
 • afstandsverwarming
 • afvalverbranding
 • afvalverbrandingsinstallatie
 • afvalwarmte
 • afvalwarmteheffing
 • agro-industrie
 • alcoholbenzine
 • alcoholbrandstof
 • alkalische batterij
 • bakoven
 • batterij
 • behandeling van gassen
 • benzine
 • benzinemotor
 • biogas
 • biologische brandstof
 • biomassa-energie
 • bovengrondse elektriciteitsleiding
 • brandbaarheid
 • brandstof
 • brandstofadditief
 • brandstofsamenstelling
 • brandstoftank
 • brandstofverbruik
 • bruinkool
 • bruinkoolwinning
 • cel [energie]
 • centrale voor gecombineerde electriciteits-en warmteproductie
 • cokes
 • conventionele [niet-nucleaire] energie
 • de kosten van het opwekken van elektriciteit
 • dierlijke uitwerpselen als brandstof
 • dieselmotor
 • dieselolie
 • drijfgas
 • efficiëntieniveau
 • elektriciteit
 • elektriciteitsbedrijf
 • elektriciteitsbeheer
 • elektriciteitscentrale
 • elektriciteitscentrale
 • elektriciteitsopwekking
 • elektriciteitsverbruik
 • elektriciteitsvoorziening
 • elektrische batterij
 • elektrische batterij
 • elektrische leiding
 • elektrische stroom
 • elektrokinetica
 • elektrolyse
 • elektrotechniek
 • elektrotechnische apparatuur
 • elektrotechnische industrie
 • elektrotechnische industrie
 • elektrotechnische industrie
 • energie
 • energiebalans
 • energiebedrijf
 • energiebeheer
 • energiebehoefte
 • energiebehoud
 • energiebeleid
 • energiebesparing
 • energiebron
 • energiebronmateriaal
 • energiebronnen
 • energiegebruik
 • energiegebruikspatroon
 • energie-herwinning
 • energie-industrie
 • energiemarkt
 • energieomzetting
 • energie-opslag
 • energie-opwekking
 • energieprocessen
 • energierendement
 • energietechnologie
 • energieverbruik
 • energieverspilling
 • energievoorziening
 • energiewetgeving
 • fossiele brandstof
 • gas
 • gasbedrijf
 • gascentrale
 • gasfabriek
 • gasmotor
 • gasnetwerk
 • gaspijpleiding
 • gasreservoir
 • gasvoorziening
 • gebruik van afval voor energie-doeleinden
 • gebruik van afvalwarmte
 • gebruik van het warmtegevend vermogen
 • geleidend vermogen
 • gemeentelijk verwarmingsnetwerk
 • geothermische energie
 • getijcentrale
 • getijde-energie
 • gezamenlijke verbranding
 • golfenergie
 • grote verbrandingsinstallatie
 • hernieuwbare energiebron
 • hernieuwbare grondstof
 • hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen
 • het ontzwaveling van brandstof
 • het raffineren van kolen
 • het vloeibaar maken
 • het vuren
 • hoogspanningsleiding
 • hout als brandstof
 • houtskool
 • huisbrandolie
 • huisbrandstof
 • huishoudelijk apparaat
 • invloed van energie op het milieu
 • isolatie
 • isolatiemateriaal
 • kabel
 • kachel
 • kernbrandstof
 • kerncentrale
 • kernenergie
 • kernenergiegebruik
 • kernfusie
 • kernreactie
 • kernreactor
 • kernsplitsing
 • kerosine
 • kleine electriciteitscentrale
 • kleinschalige oven
 • koelindustrie
 • koelkast
 • koelmiddel
 • koeltoren
 • koelwater
 • kolentechnologie
 • koolwaterstoftank
 • koolzuurheffing
 • koude
 • krachtcentrale op basis van afval
 • (kunstmatige) koeling
 • kurk
 • lamp
 • loodvrije benzine
 • methanisering
 • microgolf
 • minerale olie
 • mini-batterij
 • motor
 • motorbrandstof
 • naar olie boren
 • niet-conventionele energie
 • niet-hernieuwbare energiebronnen
 • niet-hernieuwbare hulpbronnen
 • niet-vervuilende brandstof
 • niet-vervuilende energiebron
 • oliepijpleiding
 • olieproductie
 • olieraffinaderij
 • olietanker
 • onderbelasting van een elektriciteitscentrale
 • ontgassing van een afvalstortplaats
 • opbergen kernafval
 • op olie gebaseerde energie
 • opslag van warmte
 • optimalisering van installaties
 • overleg over kernenergie
 • petrochemische industrie
 • pijp
 • (pijp)leiding
 • plaatselijke warmtevoorziening
 • plasma technologie
 • primaire energie
 • primair energieverbruik
 • productie van bio-energie uit landbouwgewassen
 • pyrolyse
 • raffinaderij
 • ruwe aardolie
 • scheepsbrandstof
 • snelle reactor
 • soort energie
 • spaarzaam energieverbruik
 • splijtstofelement
 • stadsverwarming
 • stadsverwarmingsinstallatie
 • steenkool
 • steenkool
 • steenkoolcentrale
 • steenkoolenergie
 • steenkoolindustrie
 • steenkooliquefactie
 • steenkoolmijnbouw
 • steenkoolvergassing
 • stookolie
 • stoomgenerator
 • stortgas
 • systeem voor de verdeling van energie
 • tankstation
 • terugwinning van olieresten
 • thermoselect proces
 • tot brandstof verwerkt afval
 • turbine
 • turf
 • turfwinning
 • tweetaktmotor
 • vastleggen van de duinen
 • verbranding
 • verbrandingsmotor
 • verbrandingsrest
 • verbrandingsrest
 • verbruik van fossiele brandstoffen
 • vergassing
 • verlichting
 • verrijkt uranium
 • vervoer per pijpleiding
 • verwarming
 • verwarmingsinstallatie
 • verwarmingstoestel
 • viertaktmotor
 • vloeibaar (gemaakt) gas
 • vloeibaar maken van gas
 • voortstuwingswijze
 • warmte-apparatuur
 • warmtecentrale
 • warmtecentrale op basis van afval
 • warmte-energie uit de zee
 • warmte- en krachtcentrale op basis van afval
 • warmte (fysica)
 • warmte-isolatie
 • warmtekrachtcentrale
 • warmte-krachtkoppeling
 • warmtekrachtkoppeling
 • warmtepomp
 • warmteverontreiniging
 • warmtevoorziening
 • warm water
 • warm water
 • waterkracht
 • waterkracht
 • waterkrachtcentrale
 • watermolen
 • wervelbed
 • wetgeving inzake kernenergie
 • windenergie
 • windkrachtcentrale
 • windmolen
 • zonnecel
 • zonnecollector
 • zonne-energie
 • zonne-energietechnologie
 • zonnekrachtcentrale
 • zon(ne)verwarming
 • zware stookolie
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/10