GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
nijverheid, industrie
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aardewerkindustrie
 • aardgasexploratie
 • aardgaswinning
 • aardobservatie
 • aardolie-exploratie
 • aardolie-industrie
 • aardoliewinning
 • accu
 • aërobe behandeling
 • aëroob proces
 • afdekking [actie]
 • affakkelen
 • afgraven
 • (af)scheider
 • afschermen
 • afvalbalans
 • afvalinzameling bij de bron
 • afvalomzettingstechniek
 • afvalsorteringseenheid
 • afvalverwerking
 • afvalverwerkingsfabriek
 • afvalverwerkingsindustrie
 • afvalverwijderingsindustrie
 • afvalvoorkoming
 • afvalwaterverwerkingsfabriek
 • afvalwaterverwerkingssysteem
 • agens met directe inducerende werking
 • aggregaatonttrekking
 • agro-industrie
 • alkalische batterij
 • allernieuwst
 • alternatieve technologie
 • aluminiumnijverheid
 • ambacht
 • ambachtelijke nijverheid
 • anaërobe behandeling
 • anaërobe proces
 • analytische apparatuur
 • apotheekafval
 • autoband
 • autoclaaf
 • auto-industrie
 • autoindustrie
 • baggeren
 • bakoven
 • batterij
 • bedrijfsclassificatie
 • bedrijfseconomie
 • bedrijfsgrootte
 • bedrijfsongeluk
 • bedrijfsorganisatie
 • bedrijfstak
 • bedrijfstak
 • behandeling van gassen
 • behoud
 • beleid waarbij men wordt verplicht overschrijdingen van uitstootmaxima elde
 • beluchting
 • benzinemotor
 • beroepsleven
 • betonnijverheid
 • bezinking
 • bezinkingstank
 • bijzonder industrieel afval
 • biofiltratie
 • biologische verwerking
 • biotechnologie
 • biotechnologie
 • biotechnologie in de landbouw
 • blaasoven
 • bleekproces
 • bonthandel
 • boorinstallatie
 • boren
 • bosbouw
 • bouw
 • bouwmaterialenindustrie
 • bouw met hergebruik-materiaal
 • bouwtechnologie
 • bouwtechnologie
 • bouwuitrusting
 • brandstoftank
 • brouwerijnijverheid
 • bruinkoolwinning
 • cel [energie]
 • cellulose-industrie
 • cementindustrie
 • cementvervaardiging
 • centrale voor gecombineerde electriciteits-en warmteproductie
 • centrifugering
 • chemische behandeling
 • chemische behandeling van afval
 • chemische fabriek
 • chemische industrie
 • chemische installatie
 • communicatie-industrie
 • compenserende belasting
 • concentratie [proces]
 • condensatie
 • container
 • controle-apparatuur
 • cosmetica-industrie
 • dagbouw
 • dagbouw
 • deeltjesscheider
 • delfstoffenindustrie
 • delfstoffenwinning
 • demineralisatie van water
 • desorptie
 • dialyse
 • dichting
 • dienstverlenende bedrijvigheid
 • diepzeemijnbouw
 • dierlijk afval
 • dieselmotor
 • distillatie
 • distilleerderijen
 • doelstellingen van individuele economische ondernemingen
 • (door)weken
 • draaioven
 • drankenindustrie
 • drogen
 • drukkerij
 • drukkerij-industrie
 • een steengroeve ontginnen
 • EG-milieukeur(merk)
 • EG-verordening betreffende milieubeheer en
 • elektriciteitsbedrijf
 • elektriciteitscentrale
 • elektriciteitscentrale
 • elektrische batterij
 • elektrische leiding
 • elektrolyse
 • elektronisch afval
 • elektronisch materiaal
 • elektrotechniek
 • elektrotechnische apparatuur
 • elektrotechnische industrie
 • elektrotechnische industrie
 • elektrotechnische industrie
 • emissiereductie
 • emulgatie
 • end-of-pipe technologie
 • energiebedrijf
 • energiebehoefte
 • energie-industrie
 • energie-opslag
 • energie-opwekking
 • energieprocessen
 • energietechnologie
 • etikettering
 • etsen
 • evaluatie van technologie
 • exploitatie van de zeebodem
 • extractieve bedrijfstakken
 • fabriek
 • fabrieksuitrusting
 • fabriekswezen
 • farmaceutische industrie
 • fijnmechanica
 • filter
 • filterkoek
 • filtratie
 • flessedop
 • flotatie
 • fotografie
 • fysico-chemische behandeling
 • fysico-chemische zuivering
 • galvanisatie
 • gasbedrijf
 • gascentrale
 • gasfabriek
 • gasmotor
 • gasnetwerk
 • gaspijpleiding
 • gaszuivering
 • geïntegreerd bedrijfsbeheer
 • geïntegreerde milieubeschermingstechnologie
 • geïntegreerde vervuilingsbeheersing
 • geluidsfilter
 • geluidsisolatie
 • gescheiden afvalverwerking
 • geschikte technologie
 • getijcentrale
 • gevaarlijke installatie
 • gezamenlijke afvalwaterverwerking
 • gezamenlijke verbranding
 • gisting
 • glasindustrie
 • grindgroeve
 • grindwinning
 • grondwaterwinning
 • grote verbrandingsinstallatie
 • halffabricaat
 • halfgeleider
 • handenarbeid
 • hercirculatie van gas
 • hergebruikbare verpakking
 • hergebruik van water
 • herstel
 • herstelling van een installatie
 • herstel van oude installaties
 • herwerking
 • het aanbrengen van nieuwe onderdelen [in oudere modellen]
 • het behandelen van drinkwater
 • het bouwen
 • het kristalliseren
 • het ontzwaveling van brandstof
 • het raffineren van kolen
 • het slachten van dieren
 • het (ver)smelten
 • het vloeibaar maken
 • het vuren
 • hogedrukapparatuur
 • hotelsector
 • houder zonder statiegeld
 • houtbescherming
 • houtindustrie
 • houtproductieketen
 • huishoudelijk apparaat
 • hulpstukken
 • iets in voorraad houden
 • ijzer- en staalindustrie
 • ijzergieterij(sector)
 • ijzerindustrie
 • individuele afvalwaterverwerking
 • industrialisatie
 • industrie
 • industriebond
 • industrieel afval
 • industrieel afvalwater
 • industrieel afvoergas
 • industrieel bedrijfsgebouw
 • industrieel beleid
 • industrieel gebied
 • industrieel lawaai
 • industrieel materiaal
 • industrieel product
 • industrieel slib
 • industriegebied
 • industriële activiteit
 • industriële activiteit
 • industriële economie
 • industriële fabricage
 • industriële installatie
 • industriële locatie
 • industriële milieuzorg
 • industriële omgeving (in het algemeen)
 • industriële ontwikkeling
 • industriële planning
 • industriële processen
 • industriële productie
 • industriële productiestatistieken
 • industriële samenleving
 • industriële stortplaats
 • industriële structuur
 • industriële uitrusting
 • industriële veiligheid
 • industriële vervuiling
 • industriële wetgeving
 • industriële woestenij
 • industrie-uitstoot
 • informatietechnologie
 • informatietechnologiesector
 • inheemse technologie
 • inleggerij
 • installatie- of apparatenbouw
 • instrumentatie
 • instrumentenvervaardiging
 • intensieve veehouderij
 • invloed van industrie op het milieu
 • ionen(uit)wisselaar
 • ionen(uit)wisseling
 • isolatie
 • isolatiemateriaal
 • kabel
 • kachel
 • kali- en steenzoutmijnbouw
 • kanaliseren
 • katalysator (stof)
 • katalysator (toestel)
 • kerncentrale
 • kernreactor
 • keuze van technologie
 • klaring
 • klaring van een vloeistof
 • kledingindustrie
 • kleine electriciteitscentrale
 • kleine en middelgrote industrieën
 • kleinschalige oven
 • knalpot
 • koelen
 • koelindustrie
 • koelkast
 • koeltoren
 • koepelbeleid (verhandelbare emissierechten)
 • kolentechnologie
 • koolwaterstoftank
 • krachtcentrale op basis van afval
 • kringloopnijverheid
 • kunstmaan
 • (kunstmatige) koeling
 • kunststofverwerkende industrie
 • kunstvezelindustrie
 • kwaliteitswaarborg
 • ladingsgewijs proces
 • lagere technologie
 • lamp
 • landbouw en veehouderij
 • landbouwopslag
 • lassen
 • lawaaibeperking
 • lederindustrie
 • lichamelijke behandeling
 • luchtverdichter
 • luchtverversing
 • machinefabriek
 • machine-industrie
 • machines
 • machinetrilling
 • marktpreparaat
 • materiaaltechnologie
 • mechanisch materiaal
 • meetinstrument
 • metaalafwerking
 • metaalbewerking
 • metaalproductenindustrie
 • metaal smelten
 • metaalverwerkende industrie
 • metaal walsen
 • meubelindustrie
 • micro-elektronica
 • microfiltratie
 • mijn
 • mijnbouw
 • mijnbouw
 • mijnbouw,gas- en oliewinning op zee
 • mijnstreek
 • milieubescherming binnen het bedrijf
 • milieubeschermingstechnologie
 • milieueconomie van ondernemingen
 • milieu-industrie
 • milieukeur(merk)
 • milieukosten
 • milieuonderneming
 • milieuonvriendelijk bedrijf
 • milieutechnologie
 • milieuverklaring (eco-controle)
 • milieuvriendelijk beheer
 • milieuvriendelijke aankopen
 • mini-batterij
 • molen
 • motor
 • motorvoertuigenindustrie
 • multinational
 • naar grootte sorteren
 • naar olie boren
 • nabehandeling
 • nat proces
 • naverbranding
 • netting-beleid
 • nieuwe installatie
 • nieuwe technologie
 • non-ferro metaalnijverheid
 • nucleaire installatie
 • nutsbedrijf
 • observatiesatelliet
 • olieboringen op zee
 • olie- en vettenindustrie
 • olie-opslagterrein
 • oliepijpleiding
 • olieproductie
 • olieraffinaderij
 • olieraffinage
 • omgekeerde osmose
 • onderbelasting van een elektriciteitscentrale
 • ondergrondse groeve
 • ondergrondse opslag
 • onderhoud (technisch)
 • ondernemingen
 • ondernemingsbeleid
 • ondernemingsbeleid
 • ondernemingsstructuur
 • ontchloring
 • ontharden
 • ontsmetting
 • onttrekken van (grond)water
 • ontvetten
 • ontwerp
 • ontziltingsinstallatie
 • ontzilting van water
 • opbergen kernafval
 • (openbaar)slachthuis
 • oplossing
 • oppervlaktebehandeling
 • opslag
 • opslag van warmte
 • optimalisering van installaties
 • oude installatie
 • oxydatiebed
 • ozonisatie
 • papierindustrie
 • persen
 • petrochemische industrie
 • pijp
 • (pijp)leiding
 • plasma technologie
 • pomp
 • pompen
 • procesanalyse
 • procestechnologie
 • proceswater
 • productevaluatie
 • productidentificatie
 • productiebeleid
 • productie van bio-energie uit landbouwgewassen
 • productiviteit
 • product met een milieukeurmerk
 • productvergelijking
 • proefhoofd
 • proefinstallatie
 • pulpindustrie
 • pyrolyse
 • radar
 • raffinaderij
 • raffineren
 • rapporteringsproces
 • reactor
 • reactorveiligheid
 • registratieplicht
 • registratieprocedure
 • robbevangst
 • rubberverwerkende industrie
 • rubberverwerking
 • samendrukking
 • samendrukking
 • scheepsbouw
 • scheider voor lichte vloeistoffen
 • scheiding van stoffen
 • scherm
 • schone technologie
 • sensor
 • silo
 • sinteren
 • slibgisting
 • slikbezinkingsvijver
 • snelle reactor
 • socio-economisch effect van biotechnologie
 • soort bedrijf
 • soort bedrijfsvoering
 • splijtstofelement
 • staalnijverheid
 • stadsverwarmingsinstallatie
 • (steen)groeve
 • steenkoolcentrale
 • steenkoolindustrie
 • steenkooliquefactie
 • steenkoolmijnbouw
 • steenkoolvergassing
 • steriliseren
 • stille technologie
 • stolling
 • stoomgenerator
 • strooiapparaat (v. stalmest of tuinafval)
 • suikerindustrie
 • systeem voor de verdeling van energie
 • technologie
 • technologie-aanvaarding
 • technologie-overdracht
 • technologie voor de bestrijding van milieuverontreiniging
 • technologische ontwikkeling
 • technologische verandering
 • technologisch proces
 • teergebruik
 • teerproductie
 • terugwinning van olieresten
 • terugwinning van oplosmiddelen
 • textielindustrie
 • toestel om de luchtwegen te beschermen
 • toezicht houden op installaties
 • turbine
 • turfwinning
 • tussenproducten
 • tweedehandsgoederen
 • tweetaktmotor
 • uit aluminium bestaande container of houder
 • uitlaat
 • uitrusting
 • uitrustingsplan
 • uitrusting voor de beheersing van milieuverontreiniging
 • uitrusting voor de bestrijding van milieuverontreiniging
 • uitspoeling
 • ultrafiltratie
 • vacuümindustrie
 • veiligheid van installaties
 • verbranding
 • verbrandingsinstallatie
 • verbrandingsmotor
 • verbrandingsrest
 • verdamping
 • verdroging
 • verfkamer
 • vergassing
 • verklikker
 • verlaten terrein
 • (ver)malen
 • (ver)mengen
 • verpakkingsindustrie
 • verrijken
 • verwarming
 • verwarmingsinstallatie
 • verwarmingstoestel
 • verwerking
 • vestiging van industrieën
 • vierendelen
 • viertaktmotor
 • vinasse
 • visserijsector
 • vloeibaar maken van gas
 • vlokvorming
 • voedingsmiddelenindustrie
 • voedingsmiddelenindustrie
 • voedselhandel
 • voedseltechnologie
 • voortstuwingswijze
 • vulcaniseren
 • warmte-apparatuur
 • warmtebehandeling
 • warmtecentrale
 • warmtecentrale op basis van afval
 • warmte- en krachtcentrale op basis van afval
 • warmtekrachtcentrale
 • warmtepomp
 • warmwaterketel
 • waterbouwkundig bouwwerk
 • waterkrachtcentrale
 • waterleidingbedrijf
 • watermolen
 • wateronttrekking
 • waterpomp
 • water voor industrieel gebruik
 • water voor (menselijk) gebruik
 • waterzuivering
 • waterzuivering
 • waterzuiveringsinstallatie
 • werktuigbouw
 • wervelbed
 • windkrachtcentrale
 • windmolen
 • winning
 • zakelijke activiteit
 • zandbankontginning
 • zandgroeve
 • zandwinning
 • zeven
 • zonnecel
 • zonnecollector
 • zonne-energietechnologie
 • zonnekrachtcentrale
 • zon(ne)verwarming
 • zuivelindustrie
 • zuivering
 • zuiveringsinstallatie
 • zuiveringsinstallatie
 • zuurstoftoevoer
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/19