GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
grondstoffen
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aardgas
 • aardgasexploratie
 • aardgaswinning
 • aardolie-exploratie
 • aardoliewinning
 • afgraven
 • aftappen van ondergronds water
 • afvalgebruik
 • afvalrecycling
 • beheer van de waterbronnen
 • beheer van (natuurlijke) hulpbronnen
 • behoud van (natuurlijke) hulpbronnen
 • behoud van natuurlijke hulpbronnen
 • bescherming genetisch materiaal
 • bescherming van de aardoliebronnen
 • bescherming van de zeerijkdommen
 • biologische bodem(hulp)bronnen
 • biologische (hulp)bronnen
 • bodemgebruik
 • bodemschatten
 • boren
 • bosbestand
 • bruinkool
 • bruinkoolwinning
 • dagbouw
 • dagbouw
 • delfstof
 • delfstofafzetting
 • delfstoffen
 • delfstoffenwinning
 • diepzeemijnbouw
 • dierenstand
 • duurzaam gebruik
 • een steengroeve ontginnen
 • energiebehoud
 • energiebron
 • energiebronmateriaal
 • energiebronnen
 • erts
 • exploitatie van de oceaan
 • exploitatie van de zeebodem
 • exploitatie van (natuurlijke) hulpbronnen
 • fossiele brandstof
 • gebruik van afval als materiaal
 • gebruik van (natuurlijke) hulpbronnen
 • gebruik vanplaatselijke grondstoffen
 • genetische hulpbronnen
 • grindgroeve
 • grindwinning
 • grondgebruik
 • grondstof
 • grondstofverbruik
 • grondwaterwinning
 • herbruikbaarheid
 • hergebruik
 • hergebruikt materiaal
 • hergebruik van afval
 • hergebruik van afval
 • hergebruik van materialen
 • hergebruik van water
 • hergebruikverhouding
 • hernieuwbare energiebron
 • hernieuwbare grondstof
 • hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen
 • hulpbronnenproductiviteit
 • inschatting van (natuurlijke) hulpbronnen
 • kali- en steenzoutmijnbouw
 • kringloopnijverheid
 • kringlooppapier
 • kringloopplastic
 • landschap na mijnbouw
 • landschapsgebruik
 • landschapsverbruik
 • metaalerts
 • microbiële bronnen
 • mijn
 • mijnbouw
 • mijnbouw
 • mijnbouw,gas- en oliewinning op zee
 • mijnbouwproduct
 • mijnbouwvoorschrift
 • mijnbouwwet
 • mijnstreek
 • minerale olie
 • naar olie boren
 • natuurbeheer
 • (natuurlijke) hulpbronnen
 • natuurlijke hulpbronnen
 • natuurlijke rijkdommen van de zee
 • netto grondstofvermindering
 • niet-hernieuwbare energiebronnen
 • niet-hernieuwbare hulpbronnen
 • niet-metallisch mineraal
 • olieboringen op zee
 • ondergrondse groeve
 • onttrekken van (grond)water
 • ontwikkeling waterbronnen
 • openbaar zeegebied
 • overbevissing
 • overexploitatie
 • plantaardige hulpbronnen
 • prijzenbeleid inzake grondstoffen
 • rivier hulpbronnen
 • (ruwe) aardolie
 • schroot
 • schroot
 • stedelijke stromen (hulpbronnen)
 • (steen)groeve
 • steenkoolmijnbouw
 • terugwinning van oplosmiddelen
 • thermoselect proces
 • turf
 • turfwinning
 • van het klimaat afhankelijke natuurlijke hulpbronnen
 • verbruik van fossiele brandstoffen
 • verkenning
 • verval van natuurlijke rijkdommen
 • vervangbaarheid
 • visbestanden
 • voorraad aan (natuurlijke) hulpbronnen
 • vraag naar water
 • waterbesparing
 • waterbronnen
 • waterbronnenbescherming
 • watergebruik
 • wateronttrekking
 • waterverbruik
 • wetgeving inzake water(voorraden)
 • winning
 • zandbankontginning
 • zandgroeve
 • zandwinning
 • zeeschatten
 • zich verzekeren van grondstoffen
 • zoetwatervoorraden
 • zoutkoepel
 • zoutmeer
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/31