GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ČLOVEKOVE AKTIVNOSTI IN IZDELKI, VPLIVI NA OKOLJE