GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
energija
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • agroživilska industrija
 • alkalna baterija
 • baterija
 • baterija, akumulator
 • baterija v obliki gumba, gumb baterija
 • bencin
 • bencinska črpalka
 • bencinski motor
 • biogorivo
 • bioplin
 • cepitev jedra
 • cev
 • cevovod
 • črni premog
 • črpanje nafte
 • črpanje (pridobivanje) zemeljskega plina
 • daljinsko ogrevanje
 • daljinsko ogrevanje
 • daljinsko ogrevanje
 • daljnovod
 • davek na ogljikov dioksid
 • dekomisija elektrarne
 • deponijski plin
 • dizelski motor
 • dizelsko gorivo
 • dodatek gorivu
 • dvotaktni motor
 • elektrarna
 • elektrarna
 • elektrarna na odpadke
 • elektrarna na plimovanje
 • elektrarna na veter
 • električna moč
 • električni akumulator
 • električni vodi, energetski vodi
 • elektrika
 • elektroinženiring
 • elektrokinetika
 • elektroliza
 • elektrotehnična industrija
 • elektrotehnična oprema
 • emisija odpadne toplote
 • energetika
 • energetika
 • energetska politika
 • energetska tehnologija
 • energetska zakonodaja
 • energetske potrebe
 • energetske zaloge
 • energetski proces
 • energetski trg
 • energetski vir
 • energetski vir, vir energije
 • energetski vir, vir energije
 • energija
 • energija biomase
 • energija plimovanja
 • energija premoga
 • energija, pridobljena iz nafte
 • energija valovanja
 • energija vetra
 • energijska bilanca
 • energijska učinkovitost
 • fosilno gorivo
 • galvanski člen
 • generator pare
 • geotermalna energija
 • gorivo
 • gorivo iz odpadkov
 • gorivo, ki ne onesnažuje
 • gorivo za ogrevanje gospodinjstev
 • gorivo za plovila
 • gorljivost
 • gospodarjenje/upravljanje z energijo
 • gospodinjski aparat
 • grelec
 • hidroelektrarna
 • hidroenergija
 • hidroenergija, vodna energija
 • hitri reaktor
 • hladilna industrija
 • hladilna voda
 • hladilnik
 • hladilni stolp
 • hladilo
 • hlajenje
 • industrija električnih izdelkov
 • iskanje nafte
 • iskanje zemeljskega plina
 • izguba energije
 • izkoriščanje energije
 • izkoriščanje/uporaba odpadne toplote
 • izolacija
 • jedrska elektrarna
 • jedrska energija
 • jedrska reakcija
 • (jedrske) gorivne palice
 • jedrski reaktor
 • jedrsko gorivo
 • kabel
 • kemična sestava goriva
 • kerozin
 • kmetijska proizvodnja biogoriv
 • kogeneracija
 • kogeneracija električne energije
 • koks
 • konvencionalna energija
 • kurilno olje
 • kurilno olje za ogrevanje gospodinjstev
 • les za kurjavo, drva
 • lignit
 • lokalna oskrba s toploto
 • luč, svetilka
 • majhna elektrarna
 • majhna peč
 • mešanica bencina in alkohola
 • mikroval
 • mineralno olje
 • mlin
 • mlin na veter
 • motorno gorivo
 • motor z notranjim zgorevanjem
 • mraz
 • naftna vrtina
 • naftovod
 • naprava za shranjevanje električne energije
 • nekonvencionalna energija
 • neobnovljivi naravni viri
 • neobnovljiv vir energije
 • neosvinčeni bencin
 • obnovljiva surovina
 • obnovljiv naravni vir
 • obnovljiv vir energije
 • obogateni uran
 • odpadna toplota
 • odplinjevanje deponije
 • odstranjevanje odpadkov iz jedrske elektrarne
 • oglje
 • ogrevanje
 • optimizacija objektov in naprav
 • oskrba s plinom
 • oskrba s toploto
 • oskrba z električno energijo
 • oskrba z električno energijo
 • oskrba z energijo
 • ostanek pri zgorevanju
 • ostanki pri sežigu odpadkov
 • peč
 • peč
 • petrokemična industrija
 • piroliza
 • plin
 • plinarna
 • plinarna
 • plinovod
 • plinovodno omrežje
 • plinska elektrarna
 • plinski motor
 • plinski rezervoar
 • pluta
 • podjetje za proizvodnjo in distribucijo električne energije
 • podjetje za proizvodnjo in distribucijo električne energije
 • pogonski alkohol
 • pogonski plin
 • poraba električne energije
 • poraba energije
 • poraba fosilnih goriv
 • poraba goriva
 • poraba nafte
 • poraba primarne energije
 • predelava nafte
 • predelava premoga
 • premog
 • premogovništvo
 • premogovništvo
 • pretvorba energije
 • prevodnost
 • pridobivanje energije iz odpadkov
 • pridobivanje lignita
 • pridobivanje metana
 • pridobivanje šote
 • primarna energija
 • proizvodnja električne energije
 • proizvodnja električne energije
 • proizvodnja energije
 • raba jedrske energije
 • raba odpadkov kot virov energije
 • rafinerija
 • rafinerija nafte
 • rafiniranje premoga
 • razmerje med močjo in toploto
 • razprave o jedrski energiji
 • razsvetljava
 • razžvepljevanje/odžvepljevanje goriva
 • rezervoar za gorivo
 • rezervoar za ogljikovodike
 • sežigalnica odpadkov
 • sežiganje
 • sežiganje odpadkov
 • sežig odpadnih plinov
 • sistem za distribucijo energije
 • skladiščenje toplote
 • sončna celica
 • sončna elektrarna
 • sončna energija
 • sončni zbiralnik
 • sončno/solarno ogrevanje
 • sosežig
 • šota
 • štiritaktni motor
 • stopnja učinkovitosti
 • stroj, motor
 • stroški proizvodnje električne energije
 • surova nafta
 • tanker za prevoz nafte
 • tehnika gibanja
 • tehnologija plazme
 • tehnologija sončne energije
 • tehnološka priprava plinov
 • termalna oprema
 • termalna voda
 • termoelektrarna
 • termoelektrarna
 • termoelektrarna-toplarna
 • termoselektivni proces
 • težko kurilno olje
 • toplarna
 • toplarna
 • toplarna in elektrarna na odpadke
 • toplarna na odpadke
 • toplota
 • toplotna črpalka
 • toplotna izolacija
 • toplotna moč morja
 • toplotno onesnaženje
 • trajanje sončnega obsevanja
 • transport po cevovodu
 • turbina
 • uplinjanje
 • uplinjanje premoga
 • uporaba kalorične vrednosti
 • utekočinjanje premoga
 • utekočinjeni plin
 • utekočinjenje plina
 • utrjevanje peščenih sipin
 • varčevanje z energijo
 • varčevanje z energijo
 • velika zgorevalna naprava
 • vir energije, ki ne onesnažuje
 • visokonapetostni vod
 • vpliv energetike na okolje
 • vroča voda
 • vrsta energije
 • vrtinčenje
 • vzorec/model izkoriščanja energije
 • zakonodaja s področja jedrske energije
 • zbiranje ostankov nafte
 • zemeljski plin
 • žganje
 • živalski iztrebki kot gorivo
 • zlitje jedra
 • zvočnoizolacijski material
 • zvrtinčena plast
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/10